Programinė įranga FIN EC

FIN EC – intuityvi ir draugiška vartotojui baigtinių elementų programa, skirta rėminių konstrukcijų analizei ir visapusiškam konstrukcinių elementų projektavimui.

Programinės įrangos šeimą sudaro 18 modulių, kurie skirti atitinkamoms projektavimo užduotims spręsti.

Šis programinis paketas skirtas įrąžų ir deformacijų nustatymui rėminėse (1D) tipo konstrukcijose.
Konstrukcijų analizės modulių grupę sudaro FIN 3D ir FIN 2D moduliai. Atitinkamai, šie du moduliai leidžia spręsti trimatį ir plokštuminį uždavinius.

Analizės moduliai leidžia atlikti ne tik statinę analizę, bet ir elementų stabilumą, dinaminę ir antros eilės tipo analizes.
Perdangos plokštės analizė atliekama su programiniu moduliu – „slab“.
Analizuojamos konstrukcijos toliau gali būti projektuojamos taikant konstrukcijų projektavimo ar atsparumo gaisrui projektavimo grupės modulius.

FIN 3D

Leidžia vartotojui draugiškoje aplinkoje kurti 3D tipo analitinį modelį ir jį analizuoti. Integracija su specializuotais konstrukcijų projektavimo moduliais leidžia lengvai projektuoti konstrukcijas pagal atliktos analizės rezultatus.

FIN 2D

Leidžia vartotojui draugiškoje aplinkoje kurti 2D tipo analitinį modelį ir jį analizuoti. Integracija su specializuotais konstrukcijų projektavimo moduliais leidžia lengvai projektuoti konstrukcijas pagal atliktos analizės rezultatus.

Konstrukcijų projektavimo grupės moduliai gali būti naudojami atskirai arba kartu su analizės moduliais (FIN 3D ir FIN 2D). Ši integracija įgalina projektuoti racionalias konstrukcijas.
Konstrukcijų projektavimo moduliai leidžia nesudėtingai generuoti aiškias ir informatyvias ataskaitas.

 • Concrete modulis skirtas gelžbetoninių konstrukcijų įvairiųskerspjūvių projektavimui veikiant ašinei jėgai ir lenkimo momentui. Projektavimas atliekamas pagal EN 1992-1-1 ir EN 1992-2.
 • Concrete Beam modulis leidžia projektuoti elementus pagal EN 1992-1-1 ir EN 1992-2 standartus. Modulis skirtas horizontalių gelžbetoninių elementų projektavimui saugos ir tinkamo ribiniams būviams.
 • Steel modulis skirtas projektuoti plienines konstrukcijas pagal EN 1993-1-1 ir EN 1993-1-4 standartus.
 • Timber modulis skirtas projektuoti medines konstrukcijas pagal EN 1995-1-1 standartą.
 • Masonry modulis skirtas mūro sienų ir stulpų projektavimui pagal EN 1996-1-1 standartą.
 • Concrete Fire modulis leidžia projektuoti gelžbetoninių konstrukcijų skerspjūvių gaisro poveikio sąlygomis. Projektavimas atliekamas pagal EN1992-1-2 standartą.
 • Steel Fire modulis leidžia projektuoti plieninių konstrukcijų skerspjūvių gaisro poveikio sąlygomis. Projektavimas atliekamas pagal EN 1993-1-2 standartą.
 • Timber Fire modulis leidžia projektuoti medinių konstrukcijų skerspjūvių gaisro poveikio sąlygomis. Projektavimas atliekamas pagal EN 1995-1-2 standartą.
 • Steel Connectioon modulis skirtas plieninių konstrukcijų mazgų projektavimui pagal EN 1993-1-8 standarto reikalavimus. Modulis paremtas analitiniais skaičiavimo metodais bei įgalina projektuoti visus pagrindinius praktikoje sutinkamus plieninių konstrukcijų mazgus (kolonų bazių, santvarų, sijų).
 • Corbel modulis skirtas gembės ant kolonos ir gembės ant sijos projektavimui pagal EN 1992-1-1 ar EN1992-2 standartus. Analizė atliekama stygų ir spyrių metodu. Gaunamas minimalus išilgins ir skersinės reikalingos armatūros kiekis.
 • Punching modulis skirtas gelžbetoninės plokštės praspaudimo projektavimui pagal EN 1992-1-1 ir EN 1992-2 standartus.
 • Section modulis skirtas konstrukcinių elementų skerspjūvio charakteristikų nustatymui. Galimos įvairios skerspjūvio formos ir medžiagos.
 • Sector modulis skirtas plonasienių elementų skerspjūvių charakteristikų, tarp jų ir sukimo parametrų, kuris taikomas elementų sukamosios galios patikrai.
 • Heat Transfer aplinkos ir plieninių skerspjūvių temperatūros analizė, atsižvelgiant į pasirinktą temperatūros kreivę ir konstrukcijos apsaugos nuo ugnies sprendinį. Šis modulis yra prieinamas nemokamai, naudojant FIN EC bandomąją versiją.
 • Parametric Temperature Curve parametrizuotos temperatūros kreivės nustatymas pagal EN 1991-1-2 standartą. Parametrai apskaičiuojami pagal nurodytą gaisrinio skyriaus geometriją ir gaisro apkrovą. Šis modulis yra prieinamas nemokamai, naudojant FIN EC bandomąją versiją.
 • Loading modulis skirtas konstrukcijų savojo svorio, sniego ir vėjo apkrovų skaičiavimui EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ir EN 1991-1-4 ir projektavimo ataskaitos parengimui.

Programa FIN EC

Kaip pradėti?

Susijusi programinė įranga

Susiję straipsniai:

BIM vadybos renginiai:

Vebinaras “Skaitmeniniai turto valdymo sprendimai”

Bal
15

Pradžia: 2021-04-15 15:00

Pabaiga: 2021-04-15 16:00