vico-office-software-ibs-ibimsolutions-intelligent-bim-solutions

Programinė įranga VICO Office

Programinė įranga VICO Office yra skirta 4D ir 5D BIM technologijų panaudojimui statybos projektuose.

3D modelius statybos projektų valdymui į VICO Office galima įkelti iš ArchiCAD, Tekla, Revit, AutoCAD Architecture, ar AutoCAD MEP programinės įrangos. Įkėlimui tinkami IFC, SketchUp, CAD-Duct ir net 3D DWG failai.

3D vizualizacijos ir ataskaitos

Didžiausias BIM technologijų privalumas – galimybė susipažinti ir įvertinti pastatą iki statybos pradžios.

VICO Office leidžia vizualizuoti visas statinio dalis: architektūrinę, konstrukcinę bei inžinerijos.

Modelio valdymas yra pagrindinis VICO Office uždavinys. Ataskaitų generavimas yra antroji svarbi programinės įrangos užduotis, apimanti:

  • medžiagų panaudojimo ataskaitas;
  • medžiagų panaudojimo ataskaitas pagal statybos vietas;
  • projekto kaštų ataskaitas ir prognozes;
  • vizualias biudžeto ataskaitas;
  • projekto vykdymo efektyvumo ataskaitas;
  • resursų akumuliacijos ataskaitos pagal statybos vietas;
  • pinigų srauto ataskaitas.

Location Based Management

Darbų atlikimo zonose planavimo metodas (LBMS – Location Based Management System) buvo sukurtas siekiant pagerinti statybos projektų planavimą, grafikų sudarymą, darbų atlikimo kontrolę, įskaitant atlikimo terminus ir resursus.

LBMS metodika specialiai buvo sukurta statybos pramonei, kuri suteikia visiems projekto dalyviams galimybę projektus įgyvendinti greičiau, mažinant riziką, bei didinant produktyvumą.

Ši metodika leidžia planuoti ne tik projektui reikalingus resursus užduotims vykdyti, bet ir optimizuoti užduotis pagal darbų atlikimo zonas. Tai padeda sugretinti užduotis maksimaliai išnaudojant resursus.

4D planavimas

Kiekiai pagal statybos vietą: Vico LBS Manager modulis leidžia padalinti statybos aikštelę į valdomas statybos dalis. Jeigu statybos darbams yra išskiriama atitinkama konkreti vieta, šių darbų produktyvumas turi būti maksimaliai efektyvus. Taip pat statybos darbai yra suskaidomi į nuoseklias darbų sekas, einančias viena po kitos.

Linijinis planavimas: šis planavimo metodas yra susietas su nepertraukiamo darbo sekomis, susietomis su darbų vykdymo vieta. Vico Schedule Planner yra BIM modelio geometrinė darbų kiekių, kaštų bei efektyvumo rodiklių išvestinė, susieta su darbų vykdymo vieta. Vico Schedule Planner taikoma planavimo metodika leidžia pagerinti darbų efektyvumą ne mažiau kaip 10%.

Kontrolė statybos aikštelėje: BIM technologijos pačios savaime neužtikrina statybos efektyvumo padidinimo, be kokybiškai paruošto statybos darbų plano, būtina vykdyti ir jo kontrolę. Kontrolei yra naudojamas modulis Vico Production Controller, leidžiantis iš anksto numatyti galimus nukrypimus nuo statybos darbų plano ir imtis priemonių.

Komunikacija: BIM 3D modelis leidžia projekto komandai vizualiai susipažinti su projektu. Modulis Vico 4D Manager leidžia vizualizuoti pastato statybos eigą tiek statybos rangovams, tiek užsakovams.

Statyba naudojant 5D BIM technologijas

Statybos rinka dinamiškai kinta. Didėjantis poreikis statybos projektus įgyvendinti efektyviai, per trumpą laiko tarpą ir neviršijant suplanuotų biudžetų verčia statybos užsakovus bei rangovus keisti verslo modelį ir naudoti naujas technologijas, galinčias suteikti konkurencinį pranašumą. Integruotas BIM projektavimo ir statybos procesas padeda išspręsti iškilusius uždavinius.

VICO Office 5D BIM technologija skirta projektavimo ir statybos proceso integracijai, leidžianti valdyti projektus, naudojant įvairią  BIM projektavimo įrangą bei praturtinant ją projekto laiko bei finansinių sąnaudų duomenimis.

Užsakovai, statybos rangovai bei projektuotojai, naudodami VICO Office gali efektyviai bendradarbiauti vykdant kompleksinius projektus, mažinant rizikas, valdant sąnaudas ir optimizuojant statybos vykdymo terminus.

5D biudžetavimas

Teisingas statybos biudžetavimas yra vienas gen. rangos įmonių prioritetų. Biudžetavimo klaidos sukelia didžiausią riziką projektams.

5D BIM technologija leidžia vizualizuoti biudžetavimo procesą.

Medžiagų kiekių žiniaraščiai: medžiagų kiekių žiniaraščiai yra sudaromi tiesiai iš BIM modelio. Modulis Vico Takeoff Manager analizuodamas statinio geometriją atlieka automatinius medžiagų kiekių skaičiavimus.

Biudžetavimas: modulis Vico Cost Planner leidžia ne tik sudaryti statybų biudžetą, bet ir sekti jo pokyčius statybos eigos metu, bei padeda iš anksto numatyti nukrypimus nuo biudžeto ir priimti atitinkamus sprendimus.

Biudžeto vizualizacija: modulis Vico Cost Explorer leidžia vizualizuoti statybos biudžetą parodant, kuriose tiksliai vietose jis pakito, ir kokios šių pokyčių priežastys.

Sėkmingas 5D BIM projektas su VICO Office

Webinaras anglų k.

Susijusi programinė įranga

Naujausi straipsniai:

Artimiausi renginiai:

BIM FORUM 2019: STATYBŲ DIENA

Lap
21

Pradžia: 2019-11-21 08:00

Pabaiga: 2019-11-21 17:00

Vieta: Radisson Blu

Adresas: Konstitucijos pr. 20, Vilnius
09308

Seminaras „Skaitmeninis turto valdymas“

Lap
22

Pradžia: 2019-11-22 13:00

Pabaiga: 2019-11-22 15:00

Vieta: Courtyard by Marriott Vilnius City Center

Adresas: Rinktines g. 3, Vilnius
Lietuva