BCF Manager – efektyvesnė skaitmeninė komunikacija BIM procese

BCF Manager – efektyvesnė skaitmeninė komunikacija BIM procese

Statybos projektai dažnai apjungia į komandą skirtingas kompanijas. Dažniausiu atveju tai reiškia vieną komandą ir begalę skirtingų programinių įrangų. Projekto metu iškyla daugybė klausimų, kurie turi būti adresuojami atsakingam asmeniui. Ir štai į pagalbą atkeliauja atviras IFC formatas (Industry Foundation Classes). Bet kaip perduodi žinutę kitam komandos nariui? IFC talpina savyje duomenis (GUID – globally unique identifier), kurie yra susiejami su statinio objektais, tačiau jie visgi nėra tinkami dokumentuoti projekto eigoje iškilusias problemas.

BCF Manager padeda panaikinti ribas tarp įvairių BIM įrankių

2009 metais Solibri Inc. ir Tekla Corporation sukūrė BCF (BIM Communication Format – BIM komunikacijos formatas. Paremtas XML schema pavadinimu  bcfXML). BCF yra atviras (OpenBIM) rinkmenos formatas, kuris leidžia tekstinių komentarų, ekrano vaizdinių ir IFC modelio sluoksnių paruošimą pagerinant projekto komunikaciją ir koordinaciją.

Pridedant komentarų sąrašą, kurie talpina savyje modelio vaizdinius, jūs galite lengvai sekti tam tikrų problemų istoriją. Šie gali būti išsaugomi “*.bcfzip” formatu, siunčiami atsakingam asmeniui (konsultantui, inžinieriui, projekto vadovui) ir gali būti matomi įvairiuose BIM įrankiuose (BCF Manager įskiepis sukurtas Revit, ArchiCAD, Magicad, Tekla Structures, Tekla BIMsight, DDS-CAD, Navisworks ir SimpleBIM).

Šio įrankio pagalba galima sukurti vaizdus bei komentarus apie ginčytiną sprendimą arba klausimą pasitikslinimui, taip pat pastebėjimus iš kolizijų patikros modelyje ar 2D brėžiniuose; taip pat turi galimybę importuoti kito komandos nario sukurtą ginčytinų klausimų paketą, pridėti dokumentus bei nuorodas.

BIM Collaboration Format buvo pripažintas BuildingSMART organizacijos ‘Priklausomybių schemos’ grandyje ir tapo oficialia specifikacija.

BCF Manager privalumai

Bendroji patirtis rodo, kad BCF naudojimas pagerina darbo eigą. BCF koncentruojamas į procesą ir skirtingų programinių įrangų tarpusavio sąsają, netaikant apribojimų perduoti informaciją viena konkrečia programine įranga.

Šis formatas yra paremtas XML schema (tai yra iš anksto nustatytas žinutės formatas, kurį sugeba interpretuoti įvairios programinės įrangos), kuri atskiria komunikacijos procesą nuo modelio rinkmenos, taip suteikdamas galimybę perduoti informaciją nesiunčiant didelių BIM duomenų kiekio.

Visos projekto grandys turi galimybę atsidaryti BCF rinkmeną su savo BIM įrankiu ir sutvarkyti kilusius klausimus išsirenkant adresuotas žinutes bei tiesiogiai arba per rinkmenų paketus persiųsti atsakymus.

Be to, sumanus BCF rinkmenų apjungimas BIMcollab įranga (debesyje) suteikia galimybę sukurti chronologinę komentarų ir pastabų eigą. Problemos gali būti filtruojamos pagal tikslus, terminus ar fazes tam, kad turėtumėte galimybę išskirstyti užduotis pagal prioritetus.

Tradicinė BCF Manager darbo eiga:

  1. Iškilusių klausimų pateikimas – savo BIM įrankio pagalba bet kuriuo metu galite tiesiogiai sukurti ir nusiųsti žinutę su 2D ar 3D vaizdiniais atsakingam asmeniui.  Tai galima atlikti išsaugojus klausimus *.bcfzip formatu ir nusiuntus šį paketą komandos nariui ar publikuoti tiesiai į debesiją.
  2. Problemų sprendimas ir komentarai – ištaisykite klaidas, dokumentuokite pakeitimus, keiskite problemų statusus, priskirkite atsakingus asmenis. Vėl siųskite komandai *.bcfzip formatu arba publikuokite į debesiją.
  3. BCF rinkmenų apjungimas – apjunkite kelis BCF failus su visais komandos komentarais. BIMcollab įrankio pagalba šis procesas yra automatizuotas.
  4. Patikra – atlikite jungtinio modelio patikrą su patikros įrankiu, sukurkite problemų prezentaciją, priskirkite problemas atsakingiems komandos nariams bei išsiųskite tolesnius nurodymus.
  5. Peržiūra – peržiūrėkite atrastas problemas savo BIM įrankyje naudojant KUBUS BCF Manager įskiepį. Spustelėjus konkrečią problemą, probleminės vietos vaizdas automatiškai pasirodys Jūsų ekrane, lygiai toks pats, koks buvo sukurtas modelio patikros problemų prezentacijoje.
  6. Galutiniai sprendimai – baigus spręsti problemas, išsaugokite naują BCF rinkmeną ir pateikite projekto vadovui ar komandos nariams. Taip pat sukurkite naują IFC rinkmeną. Originali modelio patikros prezentacija bus automatiškai atnaujinta priklausomai nuo naujos BCF rinkmenos.

BCF Manager – efektyvesnė skaitmeninė komunikacija BIM procese

Apie BIM kalbama daug, tačiau laisva komunikacija, kaip kertinis akmuo, yra opi problema. Projektavimo procesas susideda ne tik iš daugybės dalyvių, bet ir paieškų bei klausimų. BCF Manager yra priemonė, kuri optimizuoja projekto komandos darbą, padeda rūšiuoti bei efektyviai spręsti iškilusias problemas, išvengiant interpretacijų bei sudėtingų tradicinių problemų komunikavimo būdų.

Sprendimai BIM projektų organizavimui

Projektų valdymo ir bendradarbiavimo platformos, 4D ir 5D BIM projektai

Susiję straipsniai