Kokybės reikšmė sėkmingo projekto įgyvendinimui

Dėl prastos projekto kokybės ar baigtumo trūkumo daugumoje projektų susiduriama su pakeitimais statybos metu. Dažnai dėl to yra stabdomi darbai, atsiranda prastovos, išauga projekto sąnaudos. Vis dar klaidingai suvokiame kokybiško projekto naudą ir įtaką sėkmingo projekto įgyvendinimui. Kaip galėtume užtikrinti projekto kokybę?

Statybos leidimas – apgaulingas prioritetas

Dauguma užsakovų vis dar akcentuojasi į laiką. Norėdami kuo greičiau gauti statybos leidimą, projektuotojai pateikia projektinius sprendinius skubos tvarka, tinkamai neišpildžius projektinių sprendimų. Tuomet užsakovams tenka priiminėti skubotus sprendimus, o projektuotojams- atlikti projektavimo darbus jau statybų etape.

Susidarius tokiai situacijai, statybininkai negali tinkamai įvertinti projekto įgyvendinimo kaštų bei terminų, kuriuos reikia atnaujinti kaskart po projektinių sprendinių pakeitimo.

Taigi greitesnis statybos leidimo gavimas, tenkinantis užsakovą, ne tik kad neužtikrina greitesnio projekto įgyvendinimo, bet turi daug neigiamos įtakos projektui tiek finansiniu, tiek laiko atžvilgiu.

projekto_kokybeProjekto kokybė – projekto vadovo rankose

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ priedo Nr.1 „Projekto vadovo funkcijos“ apraše aiškinama, jog: „Projekto rengimo metu (projekto vadovas) koordinuoja Projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą, kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti…“.

Iš praktikos galima drąsiai teigti, kad 90% projektų vadovų šią funkciją atlieka netinkamai. Dažniausia pasitaikantys nekokybiškų projektų trūkumai yra šie:

  • Nekokybiški kiekių žiniaraščiai. Didesnių ir sudėtingų projektų aktuali problema, dažniausiai kylanti dėl žmogiškosios klaidos. Rankiniu būdu sudarinėjant kiekių žiniaraščius vieni ar kiti kiekiai yra apskaičiuojami netinkamai.Taip pat ir atsiradus projektiniams pakeitimams, didžiausias dėmesys skiriamas brėžinių atnaujinimui, o kiekių žiniaraščiai dažnai lieka nepakitę.
  • Neišbaigti projektiniai sprendiniai. Akcentuojamasi į pagrindines pastato konstrukcijas ar elementus, o ne į smulkesnių elementų detalizavimą. Todėl dažnai šių smulkesnių konstrukcijų kiekių žiniaraščiuose netgi nebūna.
  • Nesuderinamos atskiros projekto dalys. Dėl iš anksto tarpusavyje nesuderintų sprendinių tenka juos keisti statybos proceso eigoje: tenka perdaryti ar koreguoti jau atliktus darbus, išauga medžiagų kiekiai.

Projekto kokybės valdymo nauda

3D projektavimas leidžia efektyviai įvertinti projekto kokybę bei jo trūkumus. Specializuota programinė įranga leidžia analizuoti projektą ne tik elementų ar įrenginių geometriniais parametrais. Galima tikrinti ir parametrinę informaciją, pvz. ar evakuaciniame kelyje esančios durys atitinka statybos techniniame reglamente nurodytus reikalavimus ir pan.

Atskirų projekto dalių suderinamumo ir analizės nauda akivaizdi: sumažinama rizika stabdyti jau vykdomus darbus, kol ieškoma tinkamų naujų sprendimų. Nereikia iš naujo projektuoti ar perdaryti jau atliktų darbų, neišauga išlaidos dėl papildomų medžiagų, elementų ar net įrenginių.

Specializuota programinė įranga (pvz. Solibri Model Checker) leidžia tiksliai apskaičiuoti projekto dalyje esančius medžiagų ar elementų kiekius, lengvai analizuoti įkeltą statinio modelį, nustatyti susikirtimus, trūkstamas modelio dalis ar komponentus, atlikti projekto dalių atitikties patikrą.

Atsakomybių pokyčiai rinkoje

Galime prisiminti laikus, kai Užsakovas buvo atsakingas už projekto rengimą ir perdavimą, o generalinis rangovas- už kokybišką projekte nurodytų sprendinių įgyvendinimą. Nekokybiškų projekto sprendinių kaltininkais netiesiogiai tapdavo užsakovai: stambios projekto klaidos jiems kainuodavo finansiškai.
Todėl maždaug prieš penkis metus, siekdami mažinti savo atsakomybę projekto įgyvendinimo metu, užsakovai atsisakė projekto rengimo atsakomybės (bent jau darbo projekto) ir perdavė ją generaliniam rangovui.

Šie pokyčiai puikiai iliustruoja, kokią įtaką sėkmingam ir efektyviam projekto įgyvendinimui turi kokybiški projekto dalių sprendiniai bei projekto dalių tarpusavio suderinamumas.

Ar verta investuoti į projekto kokybę?

Dažniausiai pasitaikantis klientų klausimas: „ar atsipirks ir kada atsipirks programinė įranga, skirta projekto kokybės koordinavimui“? Ar galima pamatuoti išspręstų projekto klaidų vertę? Ar skaičiuojama, kiek kainuoja stabdomi darbai statybvietėje, prastovos, papildomos medžiagos? Kokybiškas projektas leidžia eliminuoti šias rizikas, užtikrina sklandžius projekto procesus ir sėkmingą projekto įgyvendinimą BIM aplinkoje.

Susiję straipsniai