Projekto organizavimo iššūkiai

Projekto organizavimo iššūkiai

Kodėl projektavimo ar statybos projektuose tiek daug problemų? Projekto procesų tobulinimas bei bendradarbiavimo organizavimas projekte tampa esminiu projekto efektyvumo veiksniu. Projekto organizavimo sistemos, projekto organizacijos taisyklių bei vieningos bendradarbiavimo platformos visiems projektų dalyviamas poreikis yra akivaizdus.

Projekto valdymo esminė problema

Sprendžiant pagal rezultatyvumą, efektyvumą, technologių automatizavimo lygį ir net pagal valdymo sistemų metodikų egzistavimą, tenka sutikti, kad statybos sektoriuje mažiausiai pažangos yra vadyboje. Galima būtų teisintis, kad kalta projektinė aplinka, kad kiekvieną kartą susiduriame su kitokia situacija, keikvieną kartą kuriame ir statome kitokius statinius. Tačiau bet kuris projektas turi ir savo bendrų bruožų, taisyklių bei dėsnių.

Neturime pakankamai projekto valdymo žinių, universitetai taip pat orientuoti į statybų technologijas, o ne projekto vadybą. Rinkoje esantys projektų vadovai yra vertingi tiek, kiek patys turėjo sėkmių ir nesėkmių praktikos. Mokymasis iš savo klaidų ir „virimas savo sultyse“ retai duoda norimą progresą.

Iš tikrųjų, projektų valdymo siūlomos metodikos bei sistemos gali būti taikomos ne tik gamyboje ar informacinėse technologijose, bet ir statybos projektuose.

Aiškiai apibrėžti procesai

Galima įvardinti daug projektų valdymo įvairių ir svarbių sričių, tačiau viena svarbiausių yra PROCESAS. Realybėje mes kasdien susiduriame su problemomis, kurias lemia neteisingas procesas. Iš esmės tai užduočių ir/ar etapų seka, kur kiekviename etape gaunamas rezultatas, reikalingas kitam etapui.

Kiekvienas projekto organizavimas paremtas matomu arba tik suvokiamu procesu, tačiau tarpusavio priklausomybių visuma komplikuoja visą užduočių, etapų sitemą. Svarbu yra tai, kas yra, ir kas turi būti kiekvieno etapo rezutatas, ir ar tokie apibrėžti etapai sudaro sąlygas sklandžiai vykti procesui.

Statybos proceso etapai pagal RIBA organizaciją. BIM Vadyba

Sprendžiant iš mūsų projektų rezultatų matome, jog turime spragų įstatymais apibrėžtuose etapuose. Ar yra geresnių būdų ar metodų? Pasaulyje yra organizacijos, kurios pasitelkia teorinių žinių ir praktikos visumą. Kelių tokių pasaulinių organizacijų bendro darbo vaisius yra RIBA (Royal Institute of British Architecture) projektų vykdymo metodika, etapai, kur aprašomi kiekvieno etapo paskirtis, dalyviai, rezultatai.

Bendradarbiavimo organizavimas

Building Smart teigimu, 30% švaistymų projektuose – dėl prasto bendradarbiavimo.

Projekto dalyvių bendradarbiavimui, komunikacijai, informacijos pasikeitimo sistemai privalu skirti daug daugiau dėmesio.

Paprastas pavyzdys: tarkime susitarėm kas ką turi padaryti, tačiau nebuvo aptarta, kada, kokiu būdų bus pranešta, kad darbas padarytas, nebuvo susitarta, kur ir kokiu formatu bus pateikti rezutatai. Toks atvejis garantuoja eilę nesusipratimų, laiko gaišatį. Arba kitas elementarus pavyzdys: architektas pakeitė savo projekto dalies sprendimą, tačiau kiti projekto dalyviai to nežino ir ramiai dirba toliau naudodami seną architekto versiją.

Turbūt aišku, kokie nesusipratimai iškils šioje situacijoje. Projektuose dar sudėtingiau, todėl komunikacija, informacinė sistema arba kitaip tariant BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS projekte tampa esminiu projekto efektyvumo veiksniu. Kas svarbu organizuojant bendradarbiavimą projekte:

  • Žmonės, aiškiai apibrėžtos jų rolės ir atsakomybės;
  • Informacijos apibrėžtumas, aprašymo, saugojimo, formatų taisyklės;
  • Informacijos apsikeitimo, komunikavimo taisyklės;
  • Informacinės technologijos, palaikančios informacijos organizavimą ir komunikaciją.

Lietuvoje BIM (Building Information Modeling) sąvoka jau naudojama dažnai, tačiau dažnai ir skirtingai interpretuojama. Neretai įmonės ar programinės įrangos tiekėjai sutapatina BIM su savo programinės įrangos naudojimu. Deja, praktika rodo, kad BIM tipo prgraminės įrangos naudojimas neužtikrina gerų rezultatų. Nes BIM – tai statinio informacinė sistema, tačiau tai – tik dalis visos sistemos, netgi tik visos informacinės sistemos dalis.

BIM vadovai dirbdami projektuose jau supranta, kad nepakanka tiesiog dirbti su BIM tipo architektūrinės dalies, konstrukcijų bei inžinerinių sistemų projektavimo progamomis arba specializuotomis biudžeto valdymo, statybos darbų planavimo ir kontrolės programomis. Tad kuo dar būtina pasirūpinti?

Visą vienijanti projekto informacinė bendradarbiavimo sistema

Pagrindinis dalykas, kurio dabar pasigendame projekte, yra visų projekto dalyvių bendradarbiavimo platforma, kurioje visi projekto dalyviai, įskaitant ir netiesioginius projekto informacijos vartotojus, sujungiami į vieną informacinę komunikacijos sistemą. Tokioje projekto valdymo terpėje apjungiamos visos pagrindines informacinės sistemos, BIM modeliai, failai, sutartys, aktai ir kiti bet kokie dokumentai, komunikacijos sistemos, žinučių bei užduočių valdymui.

Yra nemažai šios paskirties technologijų (Trimble Connect, View Point, BIM Collab), ir kieviena sistema turi savo ypatumų ir stipriųjų savybių. Todėl reikėtų vertinti konkrečią situaciją (įmonę, projektą) ir pagal tai rinktis tinkamiuasią projekto organizavimo informacinę sistemą.

Projekto vykdymo taisyklių rinkinys

Kiekvienas projektas pagal savo dydį, sudėtingumą, dalyvių skaičių ir informacijos kiekius yra unikalus, todėl nėra vieno recepto, kaip organizuoti projektą, kaip organizuoti informaciją ir komunikaciją. Projektų vykdymo taisyklių dokumentas būtinas ir kiekvieną kartą yra unikalus. Dokumentas nustatys projekte naudojamas taisykles, standartus.

Svarbu, kad sukūrus projekto taisykles, po to nebūtų nenuolaidžiaujama ir būtų jų laikomasi. Taip pat vienas iš svarbiausių aspektų yra informacijos kokybė. Tad, norint sukurti BIM statinio informacinę sistemą, kuria galima pasitikėti, turime žinoti reikalavimus informacijai (kada ir kokio detalumo informacija turi būti) – tai ypač aktualus klausimas, nes būtent informacijos kokybė yra iššūkis daugelyje Lietuvos BIM projektų.

Užsakovo vaidmuo

Projekto organizavimas visų pirma turi rūpėti užsakovui ar jo projekto valdytojui: jis ir turi organizuoti vieningą informacinę bendradarbiavimo sistemą, kurios rezultatais po to ir naudosis. Užsienyje dažnai šios užduoties imasi generalinės rangos įmonės arba atskiros projekto valdymo įmonės.

Trimble Connect mokymai- dirbtuvės Tekla vartotojams

Susipažinkite su Trimble Connect galimybėmis

Susiję straipsniai

1 430 Comments

Write a Comment