BIM sprendimai inžineriniams tinklams

Projektuojant sistemas 2D erdvėje dažnai susiduriama su problema, jog neaišku, ar visos inžinerinės sistemos telpa patalpoje ar tam skirtoje vietoje. Kad tokių neaiškumų būtų kuo mažiau, ir darbas montuotojams palengvėtų, į pagalbą yra pasitelkiami 3D projektavimo įrankiai.

Erdvinių sistemų projektavimo pagrindas yra skaitmeninių sistemos elementų atvaizdavimas realiais gabaritais erdvėje. Iš skaitmeninių modelių yra sudaromi tikslūs medžiagų žiniaraščiai, bei generuojami brėžiniai nustatytais pjūviais ir kitais parametrais.

Šis principas leidžia daugiau koncentruotis į sistemų projektavimą, skaitmeninio modelio kūrimą. Brėžiniai ir kiekių žiniaraščiai yra besikeičiančio modelio rezultatas, todėl brėžinių išleidimui ir kiekių skaičiavimui sugaištama nepalyginamai mažiau laiko.

Inžinerijos projektavimo technologijos

Inžinerinės įmonės, kurios įžvelgia besikeičiančius rinkos poreikius ir siekia įgyti konkurencinį pranašumą, jau ne vienerius metus ruošiasi pokyčiams, ugdo inžinerinę kompetenciją ir stengiasi įvaldyti skaitmeninių technologijų įrankius pilotiniuose projektuose.

Kita naujų technologijų pasirinkimo priežastis – noras pakeisti projektavimo laiko sąnaudų balansą ir sumažinti rutininių darbų apimtis, tokias kaip: atliekami skaičiavimai, brėžinių, schemų bei žiniaraščių rengimas.

Na ir be abejo didėjantis Lietuvoje BIM projektų skaičius taip pat skatina įmones sukti naujų technologijų link.

Elektros tinklų projektavimas

 • Automatinis įtampos kritimo skaičiavimas pagal kabelio ilgį;
 • Integruoti apšvietimo skaičiavimai kartu su  Relux ir Dialux programiniais paketais detalesniam apšvietimo lygių planavimui;
 • Efektyvumo faktoriaus skaičiavimai komponentų grupėms;
 • Automatinis prie grandinės neprijungtų elementų aptikimas;
 • Į pastatą integruotų ir pastatomų PV sistemų projektavimas ir grafinis reprezentavimas.

Vėdinimo sistemų projektavimas

 • programa geba atlikti išmanų ortakyno elementų dydžio nustatymą ir koregavimą atsižvelgiant į srauto parametrus;
 • oro kiekiai gali būti automatiškai apskaičiuojami atsižvelgiant į žmonių kiekį, reikalingą oro kaitą, arba išsiskiriančių teršalų kiekį;
 • atliekamas automatinis sistemos balansavimas sklendžių, vožtuvų ir paskirstymo dėžių pagalba – įvardijant reguliavimo sklendžių padėtį;
 • automatinis elementų sujungimas.

Vandeninių šildymo, vėsinimo sistemų projektavimas

 • atlikti šildymo galios skaičiavimas pagal EN 12831 standartą;
 • automatinį šildymo prietaisų parinkimą ir išdėstymą pagal numatytus prioritetus ir tolerancijas;
 • grindinio šildymo planavimas pagal EN 1264 standartą;
 • šildymo sistemos tinklo hidrauliniai skaičiavimai su automatiniu vamzdynų dydžio ir reguliavimo armatūros padėčių nustatymą.

Vandentiekio, nuotekų sistemų projektavimas

 • šalto ir karšto vandentiekio sistemų projektavimas ir detalus skaičiavimai;
 • karšto vandens cirkuliacinių linijų temperatūros skaičiavimai;
 • vandentiekio tinklo skaičiavimai pagal EN 806 standartą;
 • nuotekų sistemos projektavimas, skaičiavimai ir reprezentavimas.

Efektyvesnis inžinerinių sistemų projektavimas

Nemokamas webinaras

Programinė įranga inžinerinių sistemų projektavimui

Straipsniai inžinieriams:

Artimiausi renginiai: