Greitesnis ir patogesnis inžinerinių sistemų projektavimas 3D aplinkoje

Greitesnis ir patogesnis inžinerinių sistemų projektavimas 3D aplinkoje

Projektuojant sistemas 2D erdvėje dažnai susiduriama su problema, jog neaišku, ar visos inžinerinės sistemos telpa patalpoje ar tam skirtoje vietoje. Kad tokių neaiškumų būtų kuo mažiau, ir darbas montuotojams palengvėtų, į pagalbą yra pasitelkiami 3D projektavimo įrankiai. Kaip galima efektyviai ir greitai dirbti 3D aplinkoje naudojant DDS-CAD programą?

Kodėl darbas 2D aplinkoje yra neefektyvus?

Daug inžinerinių projektų vis dar yra atliekami pasitelkiant 2D programas, dėl ko projektavimo bei montavimo etapų metu atsiranda daug nesutarimų tarp projektuotųjų ir montuotojų, nes suprojektuotos sistemos kertasi tarpusavyje ar netelpa suprojektuotose vietose. Šie nesutapimai atsiranda dėl to, kad 2D aplinkoje naudojami elementai nėra tikrų išmatavimų ar formų.

Tam, kad 2D aplinkoje atvaizduotume realių išmatavimų elementus, reiktų sugaišti žymiai daugiau laiko juos braižant. Ir tai vis tiek neišspręstu problemos, nes tokiu būdu nėra įvertinamas aukštis – aukštis gali būti vertinamas pjūvyje, o tai dar labiau komplikuoja darbą.

Dėl atsiradusių pakeitimų architektūrinėje dalyje inžinieriai taip pat privalo daryti pakeitimus. Vykstant pakeitimams yra sudėtinga išlaikyti geometrinį suderinamumą ir perbraižymui sugaištama du – tris kartus daugiau laiko, nei pirminėje brėžinių ruošimo stadijoje.

Bandant detalizuoti ir pilnai išbaigti elementus dirbant 2D aplinkoje praleidžiama žymiai daugiau laiko, bet galiausiai vis tiek nėra užtikrinama projekto kokybė, bei trūksta aiškumo dėl tinkamo elementų pirkimo ir montavimo.

Specializuotas įrankis erdviniam sistemų projektavimui

Erdvinių sistemų projektavimo pagrindas yra skaitmeninių sistemos elementų atvaizdavimas realiais gabaritais erdvėje. Iš skaitmeninių modelių yra sudaromi tikslūs medžiagų žiniaraščiai, bei generuojami brėžiniai nustatytais pjūviais ir kitais parametrais.

Šis principas leidžia daugiau koncentruotis į sistemų projektavimą, skaitmeninio modelio kūrimą. Brėžiniai ir kiekių žiniaraščiai yra besikeičiančio modelio rezultatas, todėl brėžinių išleidimui ir kiekių skaičiavimui sugaištama nepalyginamai mažiau laiko.

Be to, specializuotos programos, tokios kaip DDS-CAD, turi gausias elementų bibliotekas, kurias inžinierius gali naudoti darbui savo projektuose, todėl nebereikia iš naujo kurtis elementų, kaip dirbant 2D programose.

DDS-CAD programinė įranga leidžia importuoti į projektą kitas projekto dalis: architektūrą, konstrukcijas ar net kitas inžinerines dalis. Tokiu būdu yra užtikrinamas darbas integruotoje aplinkoje, kur periodiškai atnaujinami skirtingų projektų dalių sprendimai.

Specialiosios DDS-CAD funkcijos, palengvinančios darbą projektuotojui

Išmanus sistemos koregavimas.
Nėra nė vieno projekto, kurio nereiktų koreguoti dėl atsiradusių pakeitimų architektūroje ar dėl pasikeitusių užsakovo pageidavimų. Dirbant DDS-CAD programa, yra paprasta atlikti sistemos modifikavimus, esant nedideliems pasikeitimams. Pavyzdžiui, jeigu prietaisas yra taisyklingai pajungtas prie sistemos, tai jį traukiant į šonus, kartu traukiasi ir pajungimas bei jam priklausantys vamzdyno elementai.

Automatinis prietaisų pajungimas į magistralinius vamzdynus.
Nusibraižius magistralinius vamzdynus ir išsidėliojus prietaisus pastate, tereikia pasirinkti norimą prietaiso tipą ir atlikti automatinį prietaisų pajungimą į magistralinius vamzdynus. Šiuo atveju bus atliktas prietaiso pajungimas pagal pasirinktą pajungimo tipą, ir šiame pajungime bus išvengta susikirtimų su kitu vamzdžiu ar ortakiu.

Automatinis medžiagų žiniaraščių ir brėžinių generavimas.
Medžiagų žiniaraščiai DDS-CAD programoje yra generuojami automatiškai, ir juose atsispindi visa informacija apie elementus, kurie yra naudojami projekte. Taip žiniaraščiuose matysite bendrus vamzdynų ilgius, visą armatūrą, kuri yra panaudota projekte. Taip pat visi pakeitimai atspindi ir brėžiniuose, tereikia sugeneruoti norimus brėžinius ir galite paleisti spausdinti.

Susikirtimų nustatymas.

DDS-CAD programoje galime pasitikrinti atsiradusius susikirtimus su esamomis sistemomis ir iš karto imtis veiksmų jiems ištaisyti.

Susikirtimų prevencija.
Patikrinus modelį, ir radus susikirtimų toje pačioje sistemoje ar su kitomis sistemomis, mums nereikia ištrinti visos sistemos, kad išvengti susikirtimo, mus tik reikia ištrinti dalį sistemos, kurioje yra susikirtimas, ir naudojant funkciją “automatinis susikirtimų vengimas”, mes apeiname kitą sistemą ir toje vietoje nebeturime klaidos modelyje.

Šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas naudojant DDS-CAD

Nemokami mokymai Klaipėdoje

Susiję straipsniai

1 Comment

Write a Comment