Pastatai, kuriuose gera būti. Komforto, energetinė pastato analizės svarba.

Pastatai, kuriuose gera būti. Komforto, energetinė pastato analizės svarba.

Naujas požiūris į statinį, kuriame gera būti, įtakoja gyvenimo ir darbo kokybę bei produktyvumą. Kokie sprendimai priimami projektuose, kad patalpoje esantys žmonės jaustųsi komfortabiliai? Kodėl mums turi rūpėti komfortas? Kaip apskaičiuojamas komfortas? Kodėl reikalinga energetinė analizė, kodėl tiesiog nepakanka ŠVOK inžinierių skaičiavimų? Kuo skiriasi pastato energetinė analizė ir energetinių klasių nustatymo sistema?


Naujos metodikos jau taikomos ir Lietuvoje, tiesa kol kas tik energetinės pastatų analizės srityje. Ir, pasirodo, turime daug neišnaudotų galimybių, kurios neabejotinai įtakos konkurenciją tarp pastatų netolimoje ateityje, kai tik įmonių vadovai, NT vystytojai, savininkai įvertins komforto poveikį žmonių veiklos rezultatams.

Komfortas ir energetinė analizė. Neišnaudotos galimybės

Nekilnojamo turto vystytojai Lietuvoje kol kas vangiai pripažįsta komforto svarbą, kuris, pasirodo, yra aiškiai pamatuojamas. Neginčijamos komforto sudėtinės dalys yra patalpos mikroklimato kokybė (oro kokybės, drėgmės, šilumos, oro judėjimo savybės) bei apšvietimo kokybė.

„Tyrimų rezultatai rodo, kad minėti komforto faktoriai stipriai įtakoja žmonių darbingumą, psichologinę būseną. Tai reiškia, jog darbuotojai skirtingomis komforto sąlygomis gali duoti skirtingą darbo rezultatą, produktyvumą. Būtent todėl į Lietuvą ateinančios ar atėjusios tarptautinės įmonės užsako specialias komforto studijas projektuodami sau pastatus,“ – sako Kiril Simbirskij, UAB “Teisingi energetikos sprendimai” projektų vadovas.

 

Puikiai suprantame, kad darbuotojui bus sunku susikaupti ir dirbti savo darbą, jei, tarkime, patalpoje yra per šalta, karšta, trūksta gryno oro, pučia kondicionierius. Nekalbant jau apie mūsų gyvenamąjį būstą, kuriame turime pailsėti, atgauti jėgas ir gerai išsimiegoti. Visa tai ženkliai įtakoja mūsų sveikatą bei produktyvumą, ir yra metodika tai apskaičiuoti projektavimo eigoje. Pasak Kiril Simbirskij, Lietuvos projektų vystytojai vis dažniau kreipia dėmesį į su energetika susijusių sprendimų analizę, o tai turi tiesioginės įtakos eksploatacijos kaštams. Procesas sveikintinas, tačiau vis dar lieka daug neišnaudotų galimybių gerinant savo statinių kokybę, geresnį jų pritaikymą žmonėms.

Alternatyvų analizė ir kompleksiniai įtakos veiksnių skaičiavimai

Problema projektavime yra ta, kad šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo specialistai skaičiuoja, projektuoja sistemas, orientuotas į žiemos ir vasaros norminius vidurkius, jų tikslas – nustatyti maksimalius poreikius ir pagal juos parinkti įrangą. Tačiau įprastai projektuotojai nevykdo optimizavimo užduoties.

Tarkime, šildymo poreikiai skaičiuojami prie -23 laipsnių Vilniuje. Kiek dažnai būna tokia temperatūra? Ir toks skaičiavimo būdas, ypač šildymo sistemos projektavimui, nėra blogas. Tiesiog jis ne visada tinkamas, kai yra projektuojamas bivalentinis šilumos šaltinis (du šilumos gamybos įrenginiai, pvz., šilumos tinklai + šilumos siurblys), tokiu atveju optimizuojant investicinius kaštus yra rekomenduojama nagrinėti dinaminius energijos poreikius ir atlikti sistemos optimizavimą. O vėsinimo poreikiai skaičiuojami taip pat pagal normas, tačiau normose neatsižvelgiama į supančių statinių, augalų šešėlius bei temperatūros pokyčius dienos bėgyje ar mėnesio eigoje pagal klimato duomenų statistiką.

Lietuvoje galiojančios energetinio sertifikavimo sistemos, normos yra daugiausia orientuotos į pastato kevalo termo pralaidumą bei bendrąsias energijos sąnaudas pastato kvadratiniam metrui apšildyti. Tai nesprendžia individualių patalpų komforto klausimų. Realybėje patalpoje klimatas kinta priklausomai nuo lauko sąlygų, debesuotumo, žmonių judėjimo bei skirtingų sistemų tarpusavio sąveikos.

Tikslas yra sukurti ne perteklinę sistemą, kuri užtikrintų reikiamas sąlygas konkrečiose patalpos vietose. Tam tikslui vykdoma įtakos veiksnių analizė, nagrinėjama, kuris veiksnys kaip veikia rezultatus. UAB “Teisingi energetikos sprendimai” atstovai teigia, kad vis daugiau užsakovų pageidauja palyginti sprendimus, vertinant jų energetinį efektą. Tam įmonė pasitelkia specialią energetinės analizės metodiką, dinaminius skaičiavimus, analizuojamas ne bendras pastatas ar jo energijos sąnaudos, bet kiekviena patalpa ir net kiekviena darbo vieta. Kurie veiksniai yra svarbūs ir verti nuodugnios analizės?

1. Saulės tiesioginių spindulių įtaka, fasadų, langų, šešėlių analizė.
2. Energijos šaltinių analizė, kodėl verta parinkti kombinuotas sistemas.
3. Temperatūros spinduliavimo, pasiskirstymo analizė, skirtingų sistemų sąveika.

Taigi komforto analizė turi unikalų tikslą į viską žiūrėti per neenergetinių sąnaudų bei komforto prizmę. Energetinė analizė duoda apčiuopiamą naudą lyginant sprendimų alternatyvas, todėl jau yra pageidaujama ir Lietuvos turto vystytojų.

Nematoma nauda tampa akivaizdi

Kiril Simbirskij prisimena projektą, kai vienas turto vystytojas planavo dengti biuro pastato fasadus specialiu stiklu, kuris yra brangus, tačiau mažiau laidus saulės spinduliuotei. Tokiu būdų būtų reikėję mažiau vėsinimo sąnaudų. UAB “Teisingi energetikos sprendimai” atliko analizę ir paskaičiavo, kad aplinkiniai statiniai meta šešėlį ant tam tikros pastato dalies, ir nebūtina visur naudoti tų brangiai kainuojančių stiklų. Tokiu būdu buvo sutaupyta apie 50 000 EUR.

Kitame projekte buvo analizuoti apšvietimo sprendimai. Suprojektuotas apšvietimas reikalavo didelių elektros energijos sąnaudų, todėl UAB “Teisingi energetikos sprendimai”, pasitelkę specialią skaičiavimo sistemą, suskaičiavo alternatyvas, t.y. pasiūlė LED apšvietimą su sensoriais, nustatant sensorių optimalų išdėstymą. Tokiu būdu buvo taupomos elektros energijos sąnaudos eksploatacijoje.

Vienam eksploatuojamam gamybiniam pastatui vasaros metu trūkdavo vėsinimo galios. Atlikus šiam pastatui technologinį energetinį auditą, UAB “Teisingi energetikos sprendimai” parengė nagrinėjamų cechų detalizuotus modelius IES VE aplinkoje, modeliai buvo sukalibruoti pagal cechuose sumontuotų temperatūros registratorių duomenis.

Sukalibruoto modelio paklaida sudarė apie +/- 0,3 ‘C (kas atitiko naudotų temperatūros matavimo prietaisų neapibrėžties lygį). Naudojant sukalibruotą modelį buvo įvertinta, kokia papildomo vėsinimo įrenginio galia, taip užtikrinant technologiniam procesui reikalingos aplinkos oro temperatūros palaikymą.

Rengiant biurų pastato „Narbuto 5″ projektą, įgyvendinamą UAB „E.L.L. Nekilnojamas turtas“, buvo taikoma BREEAM pastatų vertinimo sistema. (BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) yra Jungtinėje Karalystėje sukurtas bei aukščiausius standartus pasaulyje atitinkantis tvarių pastatų vertinimo metodas ir sertifikavimo sistema.

BREEAM sertifikatas suteikiamas pastatams, kurie daro mažiausią poveikį aplinkai. Vertinimas prasideda nuo pastato projektavimo ir vyksta per visą pastato statybos laikotarpį). Buvo parengtas pastato analitinis modelis modeliavimo programos aplinkoje bei atliktos skirtingos analizės. Buvo atliktas natūralaus apšvietimo modeliavimas, siekiant užtikrinti gerosios pasaulinės praktikos, kurią aprašo BREEAM standartas, įgyvendinimą.

Analizės metu, bendradarbiaujant su pastato architektu, buvo parinkti sprendiniai, kurie leido įgyvendinti BREEAM reikalavimus dėl natūralaus apšvietimo tolygumo ir dienos šviesos faktoriaus. Vertinimas leido užtikrinti, kad pastatas yra suprojektuotas užtikrinant vizualinį komfortą naudotojams.

Atliktas pastato dinaminis energinis modeliavimas leido tiksliau įvertinti skirtingų gamintojų siūlomų įrenginių energinį efektyvumą ir elektros sąnaudas eksploatacijos metu. Toks sistemų palyginimas leido lengviau apsispręsti dėl įrangos, kuri būtų montuojama pastate. Taip pat atliktas dinaminis energinis modeliavimas leido pagrįstai atsakyti į nuomininkų klausimus dėl planuojamų energijos sąnaudų pastato šildymui ir vėsinimui, atsakyti į būsimų nuomininkų klausimus dėl tinkamų komforto sąlygų. Turimi modeliavimo duomenys suteikia pranašumą prieš kitus nuomotojus.

IES VE sistema kompleksinei pastatų komforto analizei

UAB “Teisingi energetikos sprendimai” jau keturis metus teikia specializuotas pastato komforto ir energetines analizės paslaugas. Įmonės augimas rodo, kad Lietuvoje auga tokių specializuotų analizių poreikis, didele dalimi dėl užsienio užsakovų. „Kadangi tokios analizės neįmanomos paprastomis skaičiavimo priemonėmis, nes būtina vertinti daugybę įtakos veiksnių, klimato duomenų ir t.t., reikėjo rinktis specializuotą programinę įrangą.

Rinkoje yra daug programų, pasirinkome IES VE (Integrated Envoirament Solutions Virtual Envairamanet) programinę įrangą, nes mums buvo svarbūs tokie kriterijai, kaip patogumas naudoti, intuityvumas, IES VE turi plačiausią spektrą įvairių analizių savyje, nebūtina atskirose programose vykdyti skirtingas analizes.

Kitas svarbus faktorius buvo tai, kad IES VE programinė įranga sertifikuota pagal daugelio šalių sistemas, kas užtikrina pasitikėjimą skaičiavimų rezultatais. Tai pagrindinė mūsų darbo priemonė kuri padeda mums atlikti sudėtingus skaičiavimus, analizę,“ – pasakoja Kiril Simbirskij.

„Svarbu, kad projekto iniciatoriai, užsakovai suprastų, kad tokią analizę būtina pradėti jau ankstyvojoje projekto stadijoje, kuomet dar galima lyginti alternatyvas, ieškant optimalių sprendimų,“- priduria Kiril Simbirskij. Jis džiaugėsi, kad ateinančiame projekte užsakovas jau norėtų vykdyti ir pastato gyvavimo ciklo analizę, kur pastato sprendimai vertinami 60 metų į priekį, įskaitant eksploataciją ir nugriovimą. Tvarių pastatų era prasideda ir Lietuvoje.

Programinė įranga IES VE

Programinė įranga IES VE suteikia galimybę įvertinti projektuojamų pastatų eksploatacines savybes duotoje aplinkoje jau ankstyvoje projektavimo stadijoje.

Susiję straipsniai

65 Comments

 • minecraft

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you
  reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get
  so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 • minecraft

  Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after
  browsing through many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll
  be book-marking it and checking back frequently!

 • minecraft

  Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It really helpful & it helped me
  out much. I hope to provide something back and help others
  like you helped me.

 • minecraft

  This piece of writing is actually a fastidious one it assists new the
  web viewers, who are wishing for blogging.

 • minecraft

  Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put this content together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 • minecraft

  Can you tell us more about this? I’d want to find out some additional information.

 • minecraft

  I read this article completely on the topic of the resemblance of
  latest and previous technologies, it’s amazing article.

 • minecraft

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 • minecraft free download 2018

  You made some good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and
  found most people will go along with your views on this site.

 • minecraft free download 2018

  Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark
  this blog.

 • minecraft free download 2018

  If some one wants to be updated with newest technologies after that he must be pay a quick visit
  this site and be up to date every day.

 • minecraft free download 2018

  Good write-up. I definitely love this website.

  Keep it up!

 • minecraft free download 2018

  Every weekend i used to pay a visit this website, because i want enjoyment,
  since this this website conations truly good funny
  stuff too.

 • minecraft free download 2018

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your
  authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got
  an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly
  the same nearly very often inside case you shield this increase.

 • minecraft free download 2018

  Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 • minecraft free download 2018

  Just desire to say your article is as astonishing.

  The clarity for your put up is simply spectacular and i could
  suppose you’re knowledgeable on this subject. Well together
  with your permission let me to grasp your RSS feed to keep
  up to date with coming near near post. Thank you 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

 • minecraft free download 2018

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 • minecraft free download 2018

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which
  I think I would never understand. It seems too complicated and very
  broad for me. I’m looking forward for your next
  post, I will try to get the hang of it!

 • tinder dating site

  I am in fact grateful to the holder of this website who has shared this fantastic article at at this
  place.

 • tinder dating site

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came
  to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m
  book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and amazing style and design.

 • tinder dating site

  Howdy! This is my first visit to your blog!

  We are a collection of volunteers and starting a new project
  in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 • minecraft secret free download

  Good post! We are linking to this great content on our site.
  Keep up the great writing.

 • Coconut Oil Benefits

  Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you
  happen to be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 • Coconut Oil Benefits

  I am truly thankful to the owner of this website who has shared this impressive piece of writing at at this
  time.

 • Coconut Oil Benefits

  This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 • Coconut Oil

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll
  be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently rapidly.

 • Health Benefits of Coconut Oil

  Thankfulness to my father who informed me regarding this blog, this webpage
  is in fact remarkable.

 • Benefits of Coconut Oil

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what
  all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 • Coconut Oil

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have
  any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 • Coconut Oil Benefits

  Hello, I wish for to subscribe for this webpage to take hottest
  updates, so where can i do it please assist.

 • Health Benefits of Coconut Oil

  Hello there! I could have sworn I’ve been to
  this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 • Coconut Oil Benefits

  Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It’s the little changes which will make the largest changes.
  Thanks a lot for sharing!

 • Coconut Oil Benefits

  Hi there, yes this piece of writing is genuinely good and I have learned
  lot of things from it regarding blogging. thanks.

 • Health Benefits of Coconut Oil

  If some one wishes to be updated with latest technologies
  afterward he must be visit this site and be up to date
  everyday.

 • Coconut Oil

  At this time it seems like Drupal is the top blogging platform
  available right now. (from what I’ve read) Is that what
  you’re using on your blog?

 • http://twitter.com/descargar_hq

  Descargar facebook
  I am now not positive the place you are getting your info,
  but great topic. I must spend a while studying much more or
  figuring out more. Thanks for great info I was on the lookout for this info for
  my mission. Descargar facebook

 • descargar facebook

  Great post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired!
  Very helpful information specifically the remaining section :
  ) I handle such info a lot. I was looking for this certain information for a very lengthy time.

  Thank you and best of luck.

 • descargar facebook

  What’s up to all, it’s really a fastidious for me to pay a visit this web page, it includes valuable Information.

 • descargar facebook

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 • quest bars cheap

  I’m gone to tell my little brother, that he
  should also pay a visit this webpage on regular basis to obtain updated from hottest news update.

 • quest bars cheap

  I do not even know how I stopped up right
  here, however I believed this post was great. I don’t know who you
  are but definitely you are going to a famous blogger for those who aren’t already.
  Cheers!

 • quest bars cheap

  We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with
  regards to here. Again, awesome site!

 • quest bars cheap

  Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars
  cheap
  Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and say I really enjoy reading through your posts.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Thanks a ton! Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap
  516999410492780544 quest bars cheap

 • Quest Bars Cheap

  This piece of writing offers clear idea in support of the
  new users of blogging, that actually how to do blogging and
  site-building.

 • Quest Bars Cheap

  If some one wishes expert view on the topic of
  blogging after that i suggest him/her to go to see this blog, Keep up the
  nice job.

 • Quest Bars

  Fantastic web site. Lots of useful information here. I’m sending it
  to a few pals ans also sharing in delicious. And obviously,
  thank you for your effort!

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  I’m curious to find out what blog system you’re utilizing?

  I’m having some minor security issues with my latest website and I would like to find something more safeguarded.

  Do you have any suggestions?

 • Sling TV

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
  writing this post and also the rest of the site is extremely good.

 • Sling TV

  After going over a handful of the blog articles on your web
  site, I seriously appreciate your way of writing a blog.
  I bookmarked it to my bookmark webpage list and will
  be checking back soon. Please visit my website too and let me know
  your opinion.

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  Somebody essentially assist to make significantly
  posts I’d state. That is the very first time I frequented your
  website page and to this point? I amazed with the research
  you made to create this particular post extraordinary. Excellent task!

 • Sling TV

  It’s the best time to make some plans for the future and it is
  time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you
  few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article.

  I wish to read even more things about it!

 • Sling TV

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing,
  it’s rare to see a great blog like this
  one these days.

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  I believe this is one of the so much important info for
  me. And i’m glad reading your article. But want to statement on some normal things, The website style is ideal,
  the articles is in reality great : D. Just right process,
  cheers

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles
  or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Studying this info So i am satisfied to express that I have an incredibly just
  right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I most unquestionably will make certain to don?t forget this
  site and give it a glance regularly.

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  It’s impressive that you are getting thoughts from this article as well
  as from our dialogue made at this place.

 • Sling TV

  Your mode of telling all in this paragraph is genuinely nice,
  all be capable of effortlessly know it, Thanks a lot.

 • What Equipment is Needed for Sling TV

  Very good blog post. I certainly love this site.
  Thanks!

 • buy viagra online

  buy viagra online

 • Jerrod

  Hi!

  Great scrap content on your website! You know, most websites build free traffic from their blogs, and we feel that you could use a little help, since you are not blogging weekly yet.

  Blogging takes a lot of time and energy, and we have just the team to come up with great writing you need.

  You can have your new article to post on ibimsolutions.lt starting at $10 in as little as 5 business days!

  Check out our work and reviews from satisfied clients here: http://bit.ly/seowriters

  Thank you for your time,

  Have a great day.
  Jerrod

  Questions? Send a message to our support site or check out the FAQ.

  You are receiving this email because the contact form at ibimsolutions.lt is open to the public.

 • descargar facebook

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this web page is truly pleasant.

 • futbol.run Georges-Kévin N'Koudou

  England striker Wayne Rooney has returned to Goodison Park on a two-year contract, 13 years after leaving for the Old Trafford outfit in a £26.5million deal. ‘Congratulations, he’s the best striker I’ve ever seen at United’: Neville leads the way as Mourinho and United pay tribute

 • Sling TV

  I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing
  problems with your website. It looks like some of the text within your posts are running off the
  screen. Can someone else please comment and let me know if
  this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because
  I’ve had this happen before. Appreciate it

 • descargar facebook

  It’s very simple to find out any matter on web as compared to textbooks, as I
  found this post at this web page.

 • descargar facebook

  Excellent web site you have here.. It’s difficult to find quality writing like yours nowadays.
  I truly appreciate people like you! Take care!!

 • prescription without a doctors prescription

  prescription without a doctors prescription

 • Write a Comment

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.