Sprendimai BIM projektų organizavimui

Šiuolaikinės projektavimo ir statybos valdymo, o vėliau ir statinių priežiūros BIM (Building Infromation Modeling) metodikos ir technologijos sudaro išskirtines sąlygas užtikrinti bendradarbiavimą, informacijos integralumą tiek projektuojant, tiek pereinant iš vieno projekto etapo į kitą.

Taikant BIM anksčiau aprašytas procesas tampa realesnis, realizuojamas, nes užtikrina, kad būtų geriau bendradarbiaujama integruotoje aplinkoje, ir informacija panaudojama paskesniuose etapuose.

Vieninga projekto bendradarbiavimo sistema

Projekto dalyviai gali laisvai dalintis ir valdyti visą su projektu susijusią informaciją: dokumentus, nuotraukas, brėžinius ir 3D modelį visose projekto gyvavimo stadijose: projektavimo, statybos, eksploatavimo. Ši informacija gali būti pasiekiama visomis informacinių technologijų priemonėmis – kompiuteriu, mobiliaisiais įrenginiais, ar, tiesiog, per naršyklę, jei programinė įranga neįdiegta, priklausomai nuo konkretaus projekto dalyvio vaidmens ar užduoties.

BIM modelio detalumas

Įgyvendinant BIM projektus svarbu susitarti dėl BIM projekto vykdymo, apimties, išbaigtumo, kad nebūtų per mažas ar perteklinis detalumas.

LOD Planner – BIM apimties planavimo ir vykdymo kontrolės platforma, leidžianti vizualiai planuoti projekto detalumo lygį, suderinti atskirų projekto dalių BIM apimtį, paskirstyti atsakingus asmenis bei kontroliuoti vykdymą.

LOD Planner sistema naudojamas tokiuose procesuose:

  • BIM projekto planavimo
  • Apimties suderinimo
  • Vykdymo kontrolės

BIM modelio kokybės valdymas

Projekto organizavimo metu nuolatos reikia kontroliuoti BIM modelio kokybę, kurią užtikrinti leidžia šiuolaikinė programinė įranga, tokia kaip Solibri Model Checker ar pan:

  • Pažangus susikirtimų nustatymas bei valdymas – programinė įranga susikirtimus analizuoja ir grupuoja automatiškai, tiriamas BIM modelio korektiškumas;
  • Trūkumų nustatymas – programinės įrangos loginis algoritmas analizuoja įkeltą statinio modelį bei nustato trūkstamas modelio dalis bei komponentus;
  • Architektūros ir Konstrukcinio modelio patikra – Solibri Model Checker atlieka architektūrinio ir konstrukcinio modelių atitikties patikrą;
  • Pasikeitimų valdymas – programinė įranga leidžia sekti modelių korektiškumą, modelio keitimo ir tikslinimo metu.
  • BIM duomenys – Naudojant Solibri Model Checker BIM modelio informacija – lengvai prieinama ataskaitų forma.

4D ir 5D statyboje

Didėjantis poreikis statybos projektus įgyvendinti efektyviai ir optimaliai verčia galvoti, kaip pakeisti tradicinius ir dažnai neefektyvius projekto organizavimo metodus. Reikia diskutuoti ne tik apie projekto rengimą 3D aplinkoje, bet apie integruotą BIM projektavimo ir statybos procesą. 4D ir 5D BIM gali padėti visapusiškai optimizuoti darbus, mažinti rizikas, valdyti sąnaudas ir optimizuoti statybos vykdymo terminus.

Didžiausias Bexel Manager programinės įrangos pranašumas – automatizuotas projekto įgyvendinimo grafiko bei biudžeto sudarymas. Viskas ko reikia – įmonės vidaus atliekamų darbų įkainiai ir išdirbiai. Vadovaujantis šiais duomenimis ir sukurta logiška procesų vykdymo matrica, automatiškai galėsite sudaryti preliminarų projekto įgyvendinimo grafiką bei pirminį projekto įgyvendinimo biudžetą.

Viewpoint platforma statybos projektų valdymui

Viewpoint webinaras anglų k.

Programinė įranga BIM projektų valdymui

Susiję straipsniai:

BIM vadybos renginiai:

Vebinaras “Skaitmeniniai turto valdymo sprendimai”

Bal
15

Pradžia: 2021-04-15 15:00

Pabaiga: 2021-04-15 16:00