BIM vadovo iššūkiai: klaidų komunikacija

Lyginant su tradiciniu darbo modeliu, BIM metodika mažina projekto rengimo trukmę, o galutiniai rezultatai yra žymiai kokybiškesni. Tai savo ruožtu lemia didesnį produktyvumą, mažiau perdarymo darbų, konfliktų ir paskutinės minutės pakeitimų. Tačiau norint to pasiekti, būtinas efektyvus BIM koordinavimas ir BIM klaidų valdymas.

Bet kuriame statybos projekte atsiranda daug netikėtų projektavimo klaidų, kurias turi spręsti BIM vadovas ar BIM koordinatorius. Netinkamų sprendinių randama atliekant vizualinį patikrinimą peržiūrint modelį, taip pat tikrinant atskirų projekto dalių suderinamumą naudojant modelio tikrinimo programas. Tai susikirtimai, trūkstamos modelio dalys, besidubliuojantys komponentai, nesutampantys aukštai, neteisingas koordinačių taškų priskyrimas ir k.t.

BIM vadovo darbe svarbu įsitikinti, kad visos rastos klaidos ar neatitikimai yra priskirti atsakingam specialistui ir laiku ištaisyti.

Gera BIM klaidų valdymo praktika

  • Aiški klaida, kuo daugiau informacijos, pagalbinė medžiaga.
  • Klaidos susietos su modeliais. Naudojami BIM duomenys: vaizdai su kamerų padėtimis ir nuorodos į susijusius objektus.
  • Priskirkite klaidą vienam asmeniui, kad būtų aišku, kas atsakingas už jos sprendimą.
  • Suteikite kiekvienai klaidai aiškų statusą.
  • Nustatyti klaidoms prioritetus ir griežtus terminus.
  • Viena vieta, kur dokumentuojamos visos klaidos.

Gerai dokumentuotų klaidų pavyzdžiai:

BimCollab_article_excel
„Excel“ klaida
BIMCollab klaida

BCF standartas ir jo panaudojimo būdai

Naudojant BIM, klaidos gali būti perduodamos atsakingam asmeniui naudojant atvirą standartą BCF („BIM Collaboration Format“, BIM bendradarbiavimo formatas). BCF leidžia skirtingoms BIM programoms dalintis modeliais pagrįstomis klaidomis panaudojant IFC modelius, kuriais anksčiau dalijosi projekto dalyviai.

Yra du skirtingi BCF panaudojimo būdai – per failų mainus arba debesija grįsta technologija.

Failų mainai yra gana paprastas ir daugumai įprastas procesas. BCF failas (.bcfzip) yra perduodamas iš vartotojo vartotojui, redaguojamas ir grąžinamas. Naudojant BCF failus pridedami tekstiniai komentarai, ekrano kopijos ir kt. be paties IFC modelio.

Debesija pagrįsti metodai taip pat grindžiami BCF standartu, tačiau siūlo efektyvesnį būdą klaidoms kurti, saugoti, bendrinti ir valdyti. Tampa aišku, kas ir kam yra perduodama, saugoma visa komunikacija apie klaidas, galima sekti visus pakeitimus ir komentarus.

Debesija pagrįsta metodika

Failais pagrįsta metodika

  • Per debesį bendrinami duomenys
  • Duomenys perduodami bendrinant failą.
  • Prieinami bet kur
  • Reikalinga prieiga prie failo
  • Vienu metu gali pasiekti keli vartotojai
  • Vienu metu gali pasiekti tik vienas vartotojas
  • Su konkrečiomis sritimis susijusios klaidos
  • Klaidos nėra susiejamos su konkrečiomis sritimis
  • Pataisymus patvirtinti gali ir kiti komandos nariai
  • Jokio patvirtinimo
  • Automatiniai pranešimai, kai atliekami pakeitimai
  • Jokių automatinių pranešimų
  • “Vienas tiesos” šaltinis
  • Sukuriamas teisinis atsekamumas

BIMcollab komunikacijos įrankis

BIMcollab debesija pagrįstas įrankis leidžia lengvai ir efektyviai saugoti, dalintis ir valdyti BIM klaidas, susiejant jas su BIM modeliu. BIMcollab centralizuoja visų klaidų registraciją ir dalinimąsi, supaprastinamas komunikacijos procesas.

„Sweco Lietuva“ BIM vadovas Romas Girkontas: „Naudojantis „BIM Collab“ lengviau analizuoti klaidas, projekto vadovams labai lengva pateikti informatyvią ir aiškią ataskaitą. Taip pat visiems patinka aiškus komunikacijos būdas: paprasta pažymėti ar nuimti varnelę, palikti komentarą, nėra daug perteklinio teksto“.


Geras BIM klaidų valdymo procesas ilgainiui atsiperka, tačiau reikia šiek tiek pastangų ir planavimo. Veiksmingam problemų valdymui ypač svarbu centralizuotas procesas ir bendradarbiavimas, pagrįstas atvirais standartais (BCF).