Žinios ir patirtis- sėkmingo BIM projekto įgyvendinimo garantas

Nuo 2022 m. įsigaliojo prievolė taikyti statinio informacinio modeliavimo BIM metodus projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus objektus. Tačiau kaip užtikrinti, kad BIM įgyvendinimas ir BIM technologijų naudojimas būtų nuoseklus, kurtų pridėtinę vertę bei užtikrintų sėkmingą tikslų įgyvendinimą?

Nerijus Kurcevicius

Nerijus Kurcevičius
UAB „Baltic BIM Management“ generalinis direktorius

Statybos sektoriaus skaitmenizacija

BIM taikymas Lietuvoje jau nestebina ir BIM technologijos kasmet taikomos vis plačiau. Ypač pastebima privataus sektoriaus pažanga ir augantis skaitmeninės informacijos panaudojimas visose projekto įgyvendinimo stadijose. Skaitmeninė informacija naudojama ne tik užtikrinant kokybę, bet ir efektyviai planuojant projekto įgyvendinimo grafiką bei biudžetą. Nekilnojamo turto vystytojai ir investuotojai taip pat kelia aktualius statinio eksploatavimo ir turto valdymo klausimus.

Naujų technologijų ir efektyvių metodikų įsisavinimą privačiame sektoriuje sąlygoja poreikis augti ir didinti konkurencingumą. Nors viešajame sektoriuje galime pastebėti didesnį nusistatymą prieš skaitmeninimą, čia taip pat turime gerų pavyzdžių. Štai UAB “Vilniaus vystymo kompanija” taiko BIM sprendimus savo vystomuose projektuose ir tame mato didelę naudą.

2021 metų pabaigoje įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas „Dėl reikalavimų ir kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymų“ ir prievolė taikyti BIM viešojo sektoriaus dalyviams. Tačiau šio nutarimo dar nelydi dokumentai, paaiškinantys, kaip taikyti BIM, nėra reglamentų ir standartų. Todėl norint pasiekti išsikeltų tikslų, efektyvumo ir išvengti galimų rizikų, reikėtų vadovautis pasauline gerąja praktika ir tendencijomis.

Kas svarbu siekiant gerų BIM rezultatų ir nuo ko pradėti?

Teorinės ir praktinės žinios

Visų pirma, turime suprasti, kas yra BIM, kaip veikia BIM procesai, ir kokią naudą jie gali suteikti atliekant kasdienes užduotis. Tik turėdami bazinį žinių bagažą, galime galvoti apie pilotinio projekto rengimą skaitmeninėje erdvėje.

BIM nėra įrankis, instrumentas ar modelis. BIM yra skaitmeninių projektų rengimo ir valdymometodika, leidžianti dirbti efektyviau ir našiau naudojant pažangias technologijas bei įrankius. Efektyviam rezultatui pasiekti būtini aiškūs reikalavimai, detalus planas ir kontrolė. Todėl vien bazinių teorinių žinių neužtenka, nes svarbiausia – BIM taikymas praktikoje ir sukaupta patirtis.

Užsakovo keliami reikalavimai (EIR)

Norėdami gauti kokybišką rezultatą, užsakovas turi pateikti aiškiai išdėstytus reikalavimus. BIM metodika yra per plati, kad galėtume ją aprašyti keliais sakiniais. BIM neleidžia atsisakyti tradicinių procesų ir apima visus projekto rengimo ir įgyvendinimo etapus. Todėl nustatomi statytojo (užsakovo) reikalavimai statinio informacinio modelio BIM rengimui (ANGL. Employer Information requirements) (EIR).

Ruošiant užsakovo keliamus reikalavimus, turime atsakyti į klausimą, kodėl mums reikia skaitmeninio projekto ir kam mes jį panaudosime projekto gyvavimo ciklo metu. Tokiu būdu atsiranda detalesni skaitmeninio projekto įgyvendinimo reikalavimai, apibrėžiamos projekto komandos atsakomybių ribos ir paaiškėja, kokio rezultato tikisi užsakovas. Jei neįsivaizduojate, kokie gali būti užsakovo keliami reikalavimai skaitmeniniam projekto įgyvendinimui, tikėtina, kad dar trūksta teorinių žinių apie BIM metodiką ir jos taikymo principus.

BIM įgyvendinimo planas (BEP)

Detalus skaitmeninio projekto įgyvendinimo planas (BIM Execution Plan, BEP) reikalingas tam, kad visi projekto komandos nariai žinotų, kaip bus organizuojamas procesas, kad būtų pasiekti visi užsakovo iškelti reikalavimai.
BEP dokumentą galime sulyginti su statyboje naudojamomis technologinėmis kortelėmis: jose taip pat detaliai aprašomi planuojamo atlikti darbo procesai. Technologinės kortelės sutinkamos vis rečiau, nes standartiniams procesams ar darbams atlikti paprastai užtenka teorinių žinių bei praktinių įgūdžių.
Bet BIM metodika apima ne vieną konkretų techninį ar technologinį procesą, o visus projekto įgyvendinimo metu atliekamus procesus. Visų antra, BIM metodika per plati, kad ją visi projekto dalyviai suprastų vienodai ir tinkamai. Todėl būtina parengti detalų planą – kas, kada, kaip ir kokiais įrankiais turi būti atlikta, kad būtų pasiektas užsakovą tenkinantis rezultatas.

BIM vadovas

Net ir aiškiai išdėstyti reikalavimai bei detalus proceso įgyvendinimo planas neužtikrina, kad bus pasiektas visą projekto komandą tenkinantis rezultatas. Statybos aikštelėje turime techninės priežiūros vadovą, kuris atsakingas už kontrolę. Taip ir taikant BIM metodiką, privalome turėti už BIM atsakingą žmogų (BIM vadovą ar BIM koordinatorių), kuris tikrina, ar atliekami darbai atitinka BEP dokumente aprašytus procesus. BIM metodika yra sąlyginai naujas dalykas mūsų rinkoje, todėl turėti patyrusį specialistą yra būtina.

Nuo ko pradėti?

  • Visų pirma, įvertinkite savo ir projekto komandos narių teorinių ir praktinių žinių lygį.  Skirkite pakankamai laiko bei dėmesio mokymuisi ir susipažinimui su BIM metodika. Mokykitės iš patyrusių BIM vadovų, konsultuokitės su profesionalais.

  • Užsakovo reikalavimai (EIR) bus atskaitos taškas visai projekto komandai bei atsakys į klausimus, kas turi būti paruošta ir koks galutinis rezultatas. Jei esate statytojas, būsite atsakingas už šio dokumento pateikimą.

  • BIM įgyvendinimo planas (BEP) – detalus proceso aprašymas – būtinas ne tik visai projekto komandai, bet ir užsakovui. Jau ankstyvoje projekto įgyvendinimo stadijoje užsakovas gali įvertinti, ar numatyti procesai yra tinkami sėkmingaį įgyvendinti projektą. Jei esate projektuotojas arba rangovas, būsite atsakingi už šio dokumento pateikimą.

  • BIM vadovas. Jei neturite pakankamai praktikos, kreipkitės į specialistus. Jie ne tik užtikrins sėkmingą projekto įgyvendinimą, bet suteiks papildomų žinių projekto skaitmeninimo klausimais ir patars, kaip elgtis nestandartinėse situacijose, susijusiose su skaitmeninės informacijos pateikimu irpanaudojimu visuose projekto įgyvendinimo etapuose.