DDS-CAD-Mechanical-and-Plumbing-software-IBS-ibimsolutions

Programinė įranga DDS-CAD Mechanical & Plumbing

DDS-CAD Mechanical & Plumbing programine įranga skirta ŠVOK, vandentiekio bei nuotekų projektavimui. Programa atliekami skaičiavimai yra integruojami į išmanų objekto modelį.

Integruoti skaičiavimai apima šilumos debitą, šildymo, nuotekų bei vandentiekio vamzdynų parametrus, vėdinimo sistemos slėgio charakteristikas.

Vėdinimo sistemų projektavimas su DDS-CAD

 • programa geba atlikti išmanų ortakyno elementų dydžio nustatymą ir koregavimą atsižvelgiant į srauto parametrus;
 • oro kiekiai gali būti automatiškai apskaičiuojami atsižvelgiant į žmonių kiekį, reikalingą oro kaitą, arba išsiskiriančių teršalų kiekį;
 • atliekamas automatinis sistemos balansavimas sklendžių, vožtuvų ir paskirstymo dėžių pagalba – įvardijant reguliavimo sklendžių padėtį;
 • automatinis elementų sujungimas.

Vandeninių šildymo ir vėsinimo sistemų projektavimas

 • šildymo galios skaičiavimas pagal EN 12831 standartą;
 • automatinį šildymo prietaisų parinkimą ir išdėstymą pagal numatytus prioritetus ir tolerancijas;
 • grindinio šildymo planavimą pagal EN 1264 standartą;
 • šildymo sistemos tinklo hidraulinius skaičiavimus su automatiniu vamzdynų dydžio ir reguliavimo armatūros padėčių nustatymu.

Vandentiekio, priešgaisrinių ir nuotėkų sistemų projektavimas

 • šalto ir karšto vandentiekio sistemų projektavimas ir detalūs skaičiavimai;
 • karšto vandens cirkuliacinių linijų temperatūros skaičiavimai;
 • vandentiekio tinklo skaičiavimai pagal EN 806 standartą;
 • nuotekų sistemos projektavimas, skaičiavimai ir reprezentavimas.

Programos DDS-CAD pristatymas

Anglų k.

Susijusi programinė įranga

Naujausi straipsniai

Artimiausi renginiai

Online seminaras „Trimble Connect naudojimo pavyzdžiai rangovams“

BIM komunikacijos ir bendradarbiavimo platforma Trimble Connect

Sau
14

Pradžia: 2021-01-14 13:00

Pabaiga: 2021-01-14 14:00