GEO5-software-intelligent-bim-solutions

Programinė įranga GEO5

GEO5  – programinės įrangos paketas, skirtas efektyviam geotechninių problemų sprendimui, remiantis tradiciniais analitiniais metodais bei baigtinių elementų metodu.

GEO5 yra sudaryta iš individualių programų su vieninga vartotojo sąsaja, kuria lengva naudotis, ir kuri nereikalauja jokio specialaus pasirengimo.

Specialios struktūros dėka individualios programos yra ytin intuityvios.

Programinę įrangą GEO5 sudaro 36 moduliai iš kurių kiekvienas skirtas tam tikro geotechninio uždavinio sprendimui. GEO5 turi klasikinių analitiniais metodais paremtų sprendinių bei įrankių, paremtų baigtinių elementų metodu, skirtų sudėtingiausiems geotechniniams uždaviniams spręsti. Modulinė sistema leidžia susirinkti įrankių paketą pagal individualius projektuotojo poreikius.

Paprastas, greitai perprantamas valdymas, pradinių duomenų integracija tarp modulių, galimybė apipavidalinti skaičiuojamąją schemą bei automatinis ataskaitos rengimas ženkliai taupo projektuotojo laiką.

GEO5 sudaro keletas programų, skirtų šlaitų, dambų, naujai supiltų pylimų analizei, bei atraminių sienų visapusio stabilumo patikrinimui.

Modulis Slope Stability leidžia analizuoti ir projektuoti šlaito stabilumą automatiškai optimizuojant šlaito slydimo paviršių. Programa sąveikauja su visomis analizės Excavation Designs ir Retaining Wall Designs programomis. Galimas inkarų, geotinklų, papildomų apkrovų sukūrimas bei žemės drebėjimo poveikio modeliavimas.

MSE Wall programa yra skirta atraminių armuoto grunto sienų (MSE) analizei. Programa turi plačią įvairių kompanijų geotinklų duomenų bazę.

Programa Nailed Slope – sutvirtintų šlaitų analizei.

Rock Stability programa sukurta analizuoti uolienos šlaito stabilumą.

Anti-Slide Pile programa naudojama projektuoti polių konstrukcijas stabilizuojančias šlaitų poslinkius.

Visos stabilumo problemos taip pat gali būti sprendžiamos naudojant baigtinių elementų metodą (fi, c redukcijos metodas) (fi,c reduction method) FEM modulyje. Gruntinio vandens lygis gali būti skaičiuojamas Water Flow programoje ir tada perkeltas į Slope Stability ar FEM programas stabilumo analizei.

GEO5 leidžia projektuoti iškasų atramines konstrukcijas, kurios gali būti suvaržytos inkarais. Programa leidžia įvertinti realų konstrukcijos darbą skirtingose iškasos įrengimo stadijose. Taikant netiesinę tampriai plastinę analizę programa leidžia įvertinti įrąžas konstrukcijose ir konstrukcijų deformacijas.

GEO5 sudaro įvairios programos, skirtos skirtingų tipų atraminių sienų projektavimui. Kiekviena programa, atliekant konstrukcijos analizę, atsižvelgia į geotechnines charakteristikas bei pačios konstrukcijos laikomąją galią.

Visapusiška visų atraminių sienų tipų stabilumo analizė gali būti atlikta tiesiogiai su Slope Stability programa, pamatai gali būti analizuojami su Spread Footing ar Pile programomis.

MSE Wall programa naudojama analizuoti segmentines atramines sienas, sustiprintas geotinklais. Ją sudaro didelė skirtingų kompanijų geotinklų produkcijos duomenų bazė.

Programa Nailed Slope – inkaruotų šlaitų analizei.

Programa Abutment sukurta tikrinti tiltų atramoms, įskaitant atramines sienas. Papildoma programa Earth Pressures leidžia tikrinti žemės slėgio apkrovą konstrukcijai.

GEO5 sudaro programos, skirtos projektuoti stačiakampio ar apskritimo formos atskiruosius pamatus, juostinius pamatus ar pamatų plokštes. Programinė įranga ne tik leidžia patikrinti pagrindo laikomąją galią ir nuosėdį, bet taip pat pateikia armavimo rekomendacijas.

GEO5 Spread Footing programa yra skirta projektuoti atskiruosius ir juostinius pamatus. Tai leidžia skaičiuoti pagrindo laikomąją galią drenuotomis ir nedrenuotomis sąlygomis. Programa skaičiuoja pamatų nuosėdį ir pateikia armavimo rekomendacijas.

GEO5 Slab programa yra sukurta plokštuminių pamatų ant tampraus pagrindo analizei. Programa naudoja Winkler-Pasternak modelį ir gali apskaičiuoti C1 ir C2 konstantas, priklausomas nuo grunto savybių.

Juostinių pamatų įrąžos ir deformacijos gali būti skaičiuojamos GEO5 Beam programa. Programa leidžia apskaičiuoti C1, C2 vertes pagal įvestą grunto profilį.

GEO5 sudaro keletas programų, skirtų polių pamatų projektavimui ir analizei. Yra būtina pasirinkti tinkamą programą atsižvelgiant į konstrukcijos tipą ir geotechninių tyrimų tipą.

Pile programa yra sukurta analizuoti polių veikiamų vertikalia ir horizontalia apkrova laikomąją galią ir nuosėdį. Ji taip pat leidžia projektuoti ir tikrinti polių armavimą.

Pile CPT programa sukurta patikrinti vieno polio laikomąją galią ir nuosėdį atsižvelgiant į statinio zondavimo bandymą (CPT).

Pile Group programa sukurta patikrinti polių grupę su standžiu apjungiančiu rostverku.

Micropile programa tikrina plieninius mikropolius (pagamintus iš plieno vamzdžių).

Kai kure klausimai (pvz. vieno polio) gali būti sprendžiami baigtinių elementų metodu FEM modulyje.

Nors GEO5 turi specializuotas programas nuosėdžių ir konsolidacijos analizei, statinių nuosėdis gali būti analizuojamas visose pamatų analizės moduliuose.

Settlement programa yra sukurta analizuoti pagrindo nuosėdį dėl papildomos apkrovos ar po pylimu. Ji taip pat leidžia konsolidacijos skaičiavimus naudojant tipinius analitinius metodus (Terzhagi).

Taip pat yra įmanoma analizuoti nuosėdį naudojant baigtinių elementų metodą FEM modulyje. FEM – Konsolidacijos modulis leidžia atlikti nuosėdžio skaičiavimus skirtingais laiko momentais.

Sekliųjų pamatų nuosėdis ir poslinkis yra analizuojamas Spread Footing programoje.

Polinių pamatų nuosėdžiai skaičiuojami Pile, Pile CPT ir Pile Group moduliuose.

Ground Loss programa sukurta pagrindo po pastatu deformacijų vertinimui ir pastato pažaidų rizikai vertinti, kai įrengiami tuneliai po pastatais.

GEO5 gali būti sėkmingai naudojama ne tik tunelių analizei, bet ir pritaikoma apskaičiuoti tunelių konstrukcijų poveikį aplinkiniams pastatams.

Tuneliai yra projektuojami naudojant baigtinių elementų metodą FEM modulyje. FEM – Tunnel modulis taip pat turi šias funkcijas:
• Tunelio sienų konstrukcijos modeliavimas;
• Erdvinės elgsenos analizė;
• Temperatūros apkrovų įvestis;
• Grunto brinkimo vertinimas;
• Tunelio konstrukcijos susitraukimo vertinimas.

The Ground Loss programa yra skirta grunto nuosėdžio ir statinio pažaidų rizikos vertinimui virš sukonstruoto tunelio.

Shaft programa sukurta vertikalių šachtų apkrovų ir įrąžų skaičiavimams.

GEO5 leidžia sukurti skaitmeninio reljefo modelį su geologinių lauko bandymų sluoksniais (geodeziniai matavimai, gręžiniai, SPT (standartinis penetracijos bandymas), CPT (statinio zondavimo bandymas), DTM (bandymas plokščiuoju dilatometru) ir kitais lauko bandymais- tai ženkliai supaprastina projektuotojo darbą ir leidžia tiksliau prognozuoti atitinkamos zonos geologines charakteristikas.

Programos GEO5 pristatymas

Webinaras anglų k.

Susijusi programinė įranga

Susiję straipsniai:

Susiję renginiai:

Vebinaras „Medinių konstrukcijų projektavimas”

Bir
23

Pradžia: 2022-06-23 16:00

Pabaiga: 2022-06-23 17:30