GEO5-software-intelligent-bim-solutions

Programinė įranga GEO5

GEO5  – programinės įrangos paketas, skirtas efektyviam geotechninių problemų sprendimui, remiantis tradiciniais analitiniais metodais bei baigtinių elementų metodu.

GEO5 yra sudaryta iš individualių programų su vieninga vartotojo sąsaja, kuria lengva naudotis, ir kuri nereikalauja jokio specialaus pasirengimo.

Specialios struktūros dėka individualios programos yra ytin intuityvios.

GEO5 sprendžia daugumą geotechninių užduočių, nuo pačių pagrindinių (pamatų tikrinimas, sienų, šlaito stabilumas) iki labai specializuotų (tunelių analizė, tunelių žala pastatams, uolienos stabilumas). Galite pasirinkti tik tai, ko jums reikia.

Individualios programos turi tą pačią vartotojo sąsają ir siejasi tarpusavyje, todėl jomis lengva naudotis.

GEO5 sudaro keletas programų, skirtų grunto ir uolienos šlaitų, dambų, naujai supiltų pylimų analizei, bei atraminių sienų visapusio stabilumo patikrinimui.

Pagrindinė programa stabilumo analizei yra Slope Stability. Ji leidžia analizuoti ir projektuoti šlaito stabilumą apskritiems ar dagiakampiams paviršiams bei paviršiaus slydimo automatinę optimizaciją. Ji sąveikauja su visomis analizės Excavation Designs ir Retaining Wall Designs programomis. Galimas ankerių, geo armavimo, papildomų apkrovų sukūrimas bei žemės drebėjimo poveikio modeliavimas.

MSE Wall programa yra skirta atraminių sienų iš armuoto grunto (MSE) analizei. Programa turi plačią įvairių kompanijų geo sutvirtinimų duomenų bazę.

Programa Nailed Slope – inkaruotų šlaitų analizei.

Rock Stability programa sukurta analizuoti uolienos šlaito atsparumą tokioms numatytoms situacijoms, kaip plokštuminiai ar daugiakampiai paviršiaus slydimai ar uolienos pleištai.

Anti-Slide Pile programa naudojama projektuoti stabilizuojančių polių sienų šlaitų poslinkius ar šlaito saugumo faktorių.

Visos stabilumo problemos taip pat gali būti sprendžiamos naudojant baigtinių elementų metodą (fi, c redukcijos metodas) (fi,c reduction method) FEM programoje. Gruntinio vandens lygis gali būti skaičiuojamas FEM – Water Flow programoje ir tada perkeltas į Slope Stability ar FEM programas stabilumo analizei.

GEO5 leidžia projektuoti ir analizuoti daugelio tipų vertikalių lakštų struktūrą. Atraminės sienelės gali būti tvirtinamos, paremtos arba netvirtintos, yra imanoma skaičiuoti polinę atraminę sieną.

GEO5 Sheeting Check programa naudojama inkaruotų ar sustandintų atraminių sienų pažangiam projektavimui. Ji leidžai naudotojui projektuoti realų struktūros funkcionavimą naudojant statybos etapus, skaičiuoti deformacijas ir slėgius atsižvelgaint į konstrukciją, apskaičiuoti vidinį ankerio stabilumą arba apskaičiuoti plieno, gelžbetonio ar medienos skerspjūvius ir ankerių laikomąją galią.

GEO5 sudaro įvairios programos, skirtos atraminių sienų ir struktūrų projektavimui. Kiekviena programa, atliekant konstrukcijos analizę, atsižvelgia į geotechninius aspektus, taip pat į sienų medžiagų patikrinimus.

Visapusiška visų atraminių sienų tipų stabilumo analizė gali būti atlikta tiesiogiai su Slope Stability programa, pamatai gali būti analizuojami su Spread Footing ar Pile programomis.

MSE Wall programa naudojama analizuoti segmentines atramines sienas, sustiprintas geo sutvirtinimais. Ją sudaro didelė skirtingų kompanijų geo sutvirtinimų produkcijos duomenų bazė.

Programa Nailed Slope – inkaruotų šlaitų analizei.

Program Abutment sukurta tikrinti tiltų atramoms, įskaitant atramines sienas. Papildoma programa Earth Pressures leidžia tikrinti žemės slėgio apkrovą pagrindinei struktūrai.

GEO5 sudaro programos, skirtos projektuoti stačiakampio ar apskritimo formos atskiruosius pamatus, juostinius pamatus ar universalios formos pamatų plokštes. Programinė įranga ne tik leidžia patikrinti laikomąją galią ir nuosėdį, bet taip pat gelžbetonio konstrukcijos sutvirtinimus.

GEO5 Spread Footing programa yra skirta projektuoti atskiruosius ir juostinius pamatus ( įskaitant atskiruosius pamatus su perdangų laikomąja galia). Tai leidžia skaičiuoti pamatų, esančių nusausintame ir nenusausintame dirvožemyje bei uolingame podirvyje, laikomąją galią. Programa taip pat skaičiuoja pamatų nuosėdį ir poslinkį bei leidžia projektuoti pamatų sutvirtinimus.

GEO5 Slab programa yra sukurta plokštuminių pamatų kintančiame podirvyje analizei. Programa naudoja Winkler-Pasternak modelį ir gali apskaičiuoti C1 ir C2 konstantas, priklausomas nuo gruto savybių kitimo – gali būti suprojektuoti gręžtiniai poliai.

Juostinių pamatų vidinės jėgos ir deformacijos gali būti skačiuojamos GEO5 Beam programa. Programa leidžia apskaičiuoti C1, C2 vertes pagal įvestą dirvožemio profilį.
Taip pat įmanoma tikrinti tam tikras problemas (pvz. centrinė jėga), naudojant baigtinių elementų metodą GEO5 FEM programoje naudojant aksinometriją.

GEO5 sudaro keletas programų, skirtų polių pamatų projektavimui ir analizei. Yra būtina pasirinkti tinkamą programą atsižvelgiant į konstrukcijos tipą ir geotechninių tyrimų galimus rezultatus.
Pile programa yra sukurta tikrinti pastumto ar patraukto polio vertikalią laikomąją galią, polio nuosėdį ir atskiro polio horizontalią laikomąją galią. Ji taip pat leidžia projektuoti ir tikrinti polių sutvirtinimus.

Pile CPT programa sukurta patikrinti vieno polio ar polių grupės laikomąją galią ir nuosėdį atsižvelgiant į statinio zondavimo bandymą (CPT).

Pile Group programa sukurta patikrinti polių grupę su standžia pamatų plokštuma, naudojant baigtinių elementų metodą arba analitinį pritaikymą.

Micropile programa tikrina vamzdinius mikropolius (pagamintus iš plieno vamzdžių). Analizuojant mikropolių laikomąją galią tikrinamos pagrindo dalys ir mikropolio skerspjūviai.

Kai kurios problemos (pvz. vieno polio) gali būti išspręstos baigtinių elementų metodu FEM programoje, naudojant aksimentriją.

Nors GEO5 turi specializuotas programas nuosėdžių ir konsolidacijos analizei, statinių nuosėdis gali būti analizuojamas visose pamatų analizės programose.

Settlement programa yra sukurta analizuoti reljefo nuosėdį dėl papildomos apkrovos ar po pastatytu pylimu. Ji taip pat leidžia konsolidacijos skaičiavimus naudojant tipinius analitinius metodus (Terzhagi).

Taip pat yra įmanoma analizuoti nuosėdį naudojant baigtinių elementų metodą FEM programoje. FEM – Konsolidacijos modulis tuomet leidžia nuosėdžio skačiavimus skirtingais momentais laike.

Taurinių pamatų nuosėdis ir poslinkis yra analizuojamas Spread Footing programoje. Taip pa įmanoma skačiuoti nuosėdį, atsiradusį dėl statinio zondavimo, Spread Footing CPT programoje.

Yra įmanoma apskaičiuoti nuosėdį arba polių nuosėdžio nuo apkrovos priklausomybės kreivę Pile, Pile CPT ir Pile Group programose.

Ground Loss programa sukurta reljefo nuosėdžio ir statinio virš sukonstruoto tunelio rizikos analizei.

GEO5 gali būti sėkmingai naudojama ne tik tunelių analizei. Taip pat įmanoma apskaičiuoti tunelių konstrukcijų poveikį aplinkiniams pastatams.

Tuneliai yra projektuojami naudojant baigtinių elementų metodą FEM programoje. FEM – Tunnel išplėstas modelis taip pat turi šias funkcijas:
• sutvirtinimų geometrinio modelio sukūrimas atskirame preprocesoriuje
• Naudoti įtampos mažėjimo faktorių projektuojant 3D struktūros funkcionavimą ekskavacijos metu
• Temperatūros apkrovų įvesties duomenys
• Dirvos išbrinkimo reikšmė
• Survirtinimų susitraukimo reikšmė.

The Ground Loss programa skirta reljefo nuosėdžio ir statino virš sukonstruoto tunelio rizikos analizei.

Shaft programa sukurta cirkuliarinių, vertikalių šachtų apkrovų ir įtampos skaičiavimams.

GEO5 leidžia sukurti skaitmeninio reljefo modelį su geologinių lauko bandymų sluoksniais (geodeziniai matavimai, gręžiniai, SPT (standartinis penetracijos bandymas), CPT (statinio zondavimo bandymas), DTM (bandymas plokščiuoju dilatometru) ir kitais lauko bandymais), kas ženkliai supaprastina projektuotojo darbą ir pataiso galutinę konstrukcijos funkcionavimo prognozę.

Reljefo programa leidžia sukurti skaiteninio reljefo modelį ir dirvožemio sluoksnius iš įvestų ar importuotų taškų, briaunų ir gręžinių. Rezultate, programa sukuria patogią sluoksnių 3D grafinę vizualizaciją. Programa taip pat turi paprastas iškasų ir pylimų apibrėžtis grunto tūrių skaičiavimams.
Reljefo programa taip pat gali efektyviai generuoti duomenis kitoms GEO5 programoms (Slope Stability, Settlement, FEM ir Beam).

GEO5 paruošia struktūrų analizę tiesiai iš lauko bandymų duomenų (SPT, CPT, DMT, PMT).

Pagrindiniai geotechninių programų įvesties duomenys yra grunto parametrai. Jų nustatymas turėtų būti paremtas geologiniais tyrimais arba labaratoriniais testais. Tačiau GEO5 programinė įranga turi programų, kurios leidžia tiesioginį lauko bandymų rezultatų importą (CPT arba statinio zondavimo, DTM – bandymas plokščiuoju dilatometru, PMT – bandymas presiometru, SPT – standartinis penetracijos bandymas).

Pile CPT programa leidžia analizuoti leistinąją apkrovą ir polių nuosėdžius remiantis CPT (statinio zondavimo bandymu).

Spread Footing CPT programa leidžia analizuoti leistinąją apkrovą ir taurinių pamatų nuosėdį remiantis CPT, SPT ir DMT (CPT arba statinio zondavimo, SPT – standartinis penetracijos bandymas, DTM – bandymas plokščiuoju dilatometru).

Micropile programa leidžia apskaičiuoti podirvio reakcijos modulį remiantis PMT ir SPT (PMT – bandymas presiometru, SPT – standartinis penetracijos).

Sheeting Check programa leidžia apskaičiuoti podirvio reakcijos modulį remiantis PMT (PMT – bandymas presiometru).

Programos GEO5 pristatymas

Webinaras anglų k.

Susijusi programinė įranga

Susiję straipsniai:

Susiję renginiai:

Vebinaras „Medinių konstrukcijų projektavimas“

Bir
23

Pradžia: 2022-06-23 16:00

Pabaiga: 2022-06-23 17:30