Kas yra BIM?

Kas yra BIM?

Kas yra BIM? BIM (Building Information Modeling) – Informacinis Pastato Modeliavimas – tai procesas, kurio metu yra kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklais, nuo pirminės projekto koncepcijos iki jo nugriovimo. Į BIM įeina visa statinio projektinė geometrija, erdvinis sąryšis su aplinka, apšvietimo analizė, geografinė informacija, kiekiniai ir kokybiniai pastato komponentų skaičiavimai, energetiniai pastato rodikliai bei jų optimizavimas ir taip pat visa statinio infrastruktūra (vanduo, elektra, ryšiai ir t.t.).

BIM teikiama nauda

Naudojant BIM ženkliai mažinamos statinio projektavimo laikas ir sąnaudos. BIM kūrimui naudojami parametriniai “protingi” 3D elementai, turintys savyje visą reikiamą informaciją. Duomenys yra apjungiami į duomenų bazes, o tai leidžia bet kuriuo momentu gauti elementų kiekių ir jų parametrų skaičiavimus, atlikti galimų kolizijų tarp skirtingų projektinių dalių  patikrinimą, sukurti pjūvius bei vizualizacijas ir visam statiniui, ir atskiriems jo elementams.

bim procesas

Atliekant projektavimo darbus šiuolaikine programine įranga (EliteCAD, DDS-CAD, Tekla, Dlubal ir kitos) yra kuriamas vientisas BIM modelis, įgalinantis lygiagrečiai dirbti skirtingų dalių projektuotojams (architektams, konstruktoriams, inžinieriams  ir t.t.)  nesibaiminant dėl  vėluojančių pakeitimų ar derinimų.

OpenBIM – efektyvenis bendradarbiavimas dirbant su projektais

Statybos projektų efektyvumas ir kokybė pirmiausia susiję su teisingais projekto procesais, jų vientisumu bei komandiniu darbu. Siekiant vieno tikslo, reikalingos visų projekto dalyvių bendros pastangos nuo pat koncepcijos plėtojimo iki statinio atidavimo eksploatuoti. Lietuvoje didžiausi projektų iššūkiai yra išbaigtumas, detalumas ir atskirų projekto dalių suderinamumas. Open BIM technologijos ir darbo metodika gali iš esmės pagerinti tokį bendradarbiavimą.

Plačiau apie OpenBIM galite galite sužinoti pasižiūrėję seminaro video įrašą:

Profesorius Arto Kiviniemi apie BIM

Liverpulio Universiteto profesorius Arto Kiviniemi, kurio mokslinės veiklos tyrimų objektas yra skaitmeninis pastataų modeliavimas, elementariai ir paprastai pristato BIM koncepciją ir teikiamas naudas:

Susiję straipsniai