DDS-CAD 14

Naujoji DDS-CAD 14 versija – dar daugiau BIM!

Naujojoje DDS-CAD versijoje rasite naujas ir patobulintas funkcijas bei sprendimus elektros, nuotekų, šildymo, vėdinimo sistemų projektuotojams. Naujoji 64 bitų DDS-CAD 14 versija įgalins Jus dirbti dar greičiau ir efektyviau. Kviečiame susipažinti su atnaujinimais.

BENDRI DDS-CAD ATNAUJINIMAI

 • 64 bitų programos versija;
 • Vizualus globalių bei lokalių ašių atvaizdavimas;
 • Lengvesnis pagalbinių linijų naudojimas modeliuojant sistemas;
 • Kelių vartotojų duomenų bazių pasiekiamumo valdymas.

ATVIRAS BIM

 • Nauja IFC tvarkymo funkcija, kuri padeda lengviau tvarkyti susikirtimus tarp skirtingų sistemų;
 • Patobulintas IFC failo informacijos medis;
 • Įkeltų IFC failų susikirtimui sukurta nauja pasirinkimo galimybė;
 • Naujas BCF įrankis, kuris leidžia tiesioginį bendravimą su virtualiais serveriais.

Naujas IFC valdymas

Visiškai naujas IFC failų valdymo įrankis, kuris patobulina failų skaitymą bei geometrijos generavimą.

BCF failų valdymas

Norint užtikrinti BIM darbo eigą, DDS-CAD 14 visiškai atnaujino BCF failų valdymą. Projektavimo eigoje atsiradusios klaidos gali būti užfiksuotos, toms klaidoms gali būti priskirta informacija, pavyzdžiui klaidos statusas, svarba.

ELEKTRA

 • Nauja funkcija, kuri leidžia automatiškai išdėstyti elementus pagal tų elementų tipus;
 • Patobulinta laidų pajungimo funkcija elementas, kuriems yra taikomas atidėjimo atstumas 2D aplinkoje;
 • Kopėtėlių ir lovių užpildymo indikatorius, kuris leidžia matyti kiek procentaliai laidai užima vietos;
 • Patobulintas laidų išmatavimų skaičiavimas;
 • Rankiniu būdu įvestų kabelių ilgių aptikimas ir įtraukimas į skaičiavimus;
 • Naujo tipo ataskaitos lentelės;
 • Nauja funkcija, kuri nustato judesio zonos ribas ant sienos montuojamiems judesio davikliais.

Kabelių ilgių skaičiavimas

Visiškai nauja kabelių skaičiavimo metodika, paremta IEC 60364 standartu. Žiedų sąrašo lentelėje yra įtrauktas naujas stulpelis, parodantis daugiau informacijos apie skaičiavimus.

Judesio zonos nustatymas

DDS-CAD 14 siūlo naują judesio zonos aptikimo funkciją, kuri leis geriausiai pasirinkti judesio daviklio vietą ant sienos.

Automatinis elementų išdėstymas pagal jų tipą

Visiškai nauja DDS-CAD 14 funkcija, leidžianti projektuotojui iškarto surūšiuoti elementus pagal jų montavimo aukštį. Šis elementų atvaizdavimas galimas 2D ir 3D erdvėje.

Laidų sistemų modeliavimas naudojant išmaniąją prisirišimo funkciją

DDS-CAD 14 leidžia projektuoti elektros kabelių kopėtėles, paverstas 90 laipsnių kampu ir tvirtinamas prie sienos.

Skirstymo skydų kūrimas

Sugeneruoti skydo schemą tapo gerokai paprasčiau. Visos grupės iš projektuojamo skydo gali būti automatiškai perkeltos į skydą.

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS BEI VN SISTEMOS

 • Patobulinti nuotekų ir geriamojo vandens sistemų hidrauliniai skaičiavimai;
 • Galimybė pasirinkti K koeficiento reikšmę didesnę negu 1 nuotekų sistemoms skaičiuoti;
 • Galimybė skaičiuoti žiedines sistemas;
 • Naujo tipo uždaromoji armatūra srauto kontrolei;
 • Optimizuoti nominalaus slėgio bei subalansuoto slėgio vėdinimo sistemos skaičiavimai;
 • Galimybė priskirti natūralaus vėdinimo zonas;
 • Vaizdinis vėdinimo sistemos atvaizdavimas 3d modelyje bei plane.

Hidraulinis šildymo bei šaldymo sistemų balansavimas

Patobulinti šildymo bei šaldymo sistemų hidrauliniai skaičiavimai. Dabar į hidraulinis skaičiavimus galima įtraukti pamaišymo vožtuvų reikšmes ar siurblių, montuojamų ant lygiagrečių žiedų, reikšmes.

Nuotekų ir geriamojo vandens sistemų hidrauliniai skaičiavimai

DDS-CAD 14 pristato visiškai naują geriamojo vandens sistemos hidraulinių skaičiavimų metodą, kuris į skaičiavimus įtraukia tikslius sklendžių nustatymus. Ankstesnėse DDS-CAD versijose buvo pateikiama tik informacija, kiek tam tikra sklendė turi pasipriešinimo, o DDS-CAD 14 gali suskaičiuoti tikslius sklendės nustatymus.

Žiedinės sistemos skaičiavimas

Išvengti legionelės bakterijų: DDS-CAD 14 siūlo papildomas funkcijas, kurios leidžia suskaičiuoti stovintį vandenį sistemoje ir atlikti žiedinį sistemos pajungimą. DDS-CAD 14 automatiškai aptinka objektus, kurie pajungti į žiedinę sistemą ir suskaičiuoja stovinčio vandens kiekį.

Nuotekų sistemos skaičiavimai

Daugiau lankstumo kanalizacijos vamzdynų skaičiavimui: DDS-CAD 14 programoje atsirado galimybė užrakinti visus kanalizacijos sistemos diametrus, ir atlikti tolimesnius sistemos skaičiavimus.

Slėgio nuostolių skaičiavimas vėdinimo sistemoje

Patobulintas vėdinimo sistemos slėgio nuostolių skaičiavimas. Atsidariusiame skaičiavimų lange yra pateikiama daugiau informacijos apie atskirus sistemos ruožus. Šioje pateiktoje lentelėje matysite, kokie oro greičiai tam tikroje atkarpoje ir blogiausiame ruože.

Oro kiekio skaičiavimai

Naujosios versijos patobulinimai, kurie palengvina oro kiekių skaičiavimą pastate: galite ne tik pasirinkti specifinį vėdinimo sistemos tipą, bet suskirstyti pastatą į zonas ir priskirti, kaip kokia zona bus vėdinama. Pavyzdžiui, galime pasirinkti pastato zonas, kuriose bus tik natūralus vėdinimas.

DDS-CAD, Intelligent BIM Solutions

BIM sprendimai inžineriniams tinklams

Projektavimo programinė įranga DDS-CAD inžinerinių tinklų projektavimui

Susiję straipsniai